|

Odezwa noworoczna na rok 2016

Umiłowani w Chrystusie!

Witam Was w pierwszy sobotni dzień Nowego 2016 Roku. Jest to szczególna chwila, dlatego pragniemy powitać i zaprosić pełnego miłości Boga na kolejny rok naszej duchowej pielgrzymki. Kiedy jesteśmy razem na nabożeństwie wyrażając wdzięczność i uwielbienie naszemu Bogu, wówczas cała atmosfera staje się niezwykła, szczególna i wyjątkowa. Możemy, chociaż przez chwilę, zapomnieć o tym, co dzieje się na tym świecie. Ta planeta jest w stanie permanentnej wojny, na poziomie narodów, krajów, społeczeństw, rodziny i jednostki. Moce ciemności robią wszystko, żeby odwrócić naszą uwagę od Boga. Dzisiaj już nic nas nie może zaskoczyć. Przyzwyczailiśmy się do ciągłych wojen, pojawiających się tragicznych zamachów, których ofiarami podają niewinne osoby. Obecnie, potężna fala imigrantów szuka ratunku i pomocy, a nikt tak naprawdę nie chce ich przyjąć. Natomiast przywódcy państw są bezradni wobec tej sytuacji. Również na poziomie lokalnych społeczeństw coraz więcej pojawia się problemów i wyzwań. Kryzys rodziny, obniżenie wartości moralnych i duchowych, szerzący się relatywizm, różnego rodzaju uzależnienia, bezradność współczesnego człowieka towarzyszą nam każdego dnia. Ludzkość, która szczyci się olbrzymimi osiągnięciami w różnych dziedzinach nauki i techniki, nie jest w stanie ogarnąć szerzących się chorób samobójstw i śmierci. Pojawia się pytanie: Czy jest nadzieja dla naszego świata? Tak, my Adwentyści wciąż ją posiadamy, z nią żyjemy i z całej siły wraz z apostołem Janem wołamy: „Przyjdź Panie Jezu! – Przyjdź Królestwo Twoje”!

Wierzących ludzi, powinna charakteryzować nieustanna wdzięczność. W szczególny sposób powinniśmy podziękować Wspaniałemu Bogu w za przeżyty rok. Pomimo różnych trudności, mogliśmy doświadczyć Bożej opieki i prowadzenia. Nigdy nie zapominajmy, że w tym całym zagmatwanym świecie, nadal czuwa nasz Ojciec Niebieski oferując swoją pomoc i rozwiązanie najtrudniejszych problemów. Byłoby więc rzeczą niewłaściwą, rozpoczynanie Nowego Roku nie mając na ustach pieśni i ciągłej modlitwy wdzięczności. Pisarz Charles Dickens twierdził, że Amerykanie popełniają błąd, obchodząc święto Dziękczynienia tylko jeden raz w roku. Uważał, że należy dziękować Bogu przez trzysta sześćdziesiąt cztery dni, a jeden dzień można ewentualnie poświęcić na narzekanie. Jakże inspirujące są słowa apostoła Pawła: „Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieś zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.” (1 Kor. 15.57). Bóg daje nam nie jedno zwycięstwo, ale ciągłe doświadczenie zwyciężania dzięki Chrystusowi. Jego łaska jest nam udzielana przez całe nasze życie.

Każdy Nowy Rok uświadamia nam, że pewnego dnia wszystko stanie się nowe. Wszyscy zamieszkamy na Nowej Ziemi i w lepszym świecie. Nie będzie tam „starości, choroby, lęku i niepokoju, ani wojen, kłótni i nienawiści.”

Bracia i Siostry, wokoło nas są ludzie, którzy nie tylko są nieświadomi, ale również nieprzygotowani na to najważniejsze wydarzenie. Czy nie chcielibyście im zanieść tej cudownej nowiny o przyjściu Jezusa Chrystusa, jako jedynym rozwiązaniu największego kryzysu i przekazać słowa nadziei i pocieszenia? Bóg zaprasza nas do większego zaangażowania w misji.

Zawsze, początek Nowego Roku jest okazją do podjęcia pewnych postanowień i decyzji. Wiele osób pragnie coś zmienić w swoim życiu.

Czy i Ty również Droga Siostra i Bracie masz pragnienie zmian? W osobistej modlitwie możesz otworzyć serce przed Bogiem i wyrazić swoje smutki, niepowodzenia i bezsilność. Zapragnij nowego życia w mocy Ducha Świętego!

Chciałbym serdecznie zaprosić Was do wspólnego dziękowania Panu słowami z Psalmu 103: „Błogosław, duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu! Błogosław, duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje, On wieńczy cię łaską i litością.”

Niech wdzięczność będzie połączona z radością. Śpiewajmy pieśni i powtarzajmy razem  słowa psalmisty:  Gotowe jest serce moje, o Boże! Będę śpiewał i grał…Wysławiać Cię będę, Panie wśród ludów…, Bo wielka ponad niebiosa jest łaska Twoja i aż do obłoków sięga wierność Twoja

Drogi Bracie i Siostro, możemy postawić sobie pytanie: ,,Jaki to będzie rok?”  W dużej mierze będzie to zależało od Ciebie i od decyzji, jakie podejmiesz. Ta najważniejsza decyzja, zaczyna się pytaniem: „Czy zaprosiłeś Chrystusa do swego życia?”

W Nowym 2016 Roku, pragnę złożyć całej rodzinie adwentowej, najlepsze życzenia Bożych Błogosławieństw. Niech Pan Jezus przebywa w Waszych sercach i domach każdego dnia, obdarza pokojem, prawdziwą radością, uzdrawia Wasze  fizyczne i duchowe choroby, wnosi nadzieję i wypełnia życie miłością

Wasz brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski