Diecezja


Statut Diecezji Zachodniej

Funkcjonowanie Diecezji Zachodniej reguluje jej Statut. W związku ze zmianą statutu wzorcowego dla diecezji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Stały Komitet Statutowy poddał głosowaniu na Zjeździe Di…

Read More


Rada Diecezji

Terminy spotkań Rady Diecezji - kadencja 2019-2023 Najbliższe spotkanie Rady Diecezji odbędzie się (...) w Poznaniu. Lista członków Rady Diecezji Zachodniej na lata 2019 - 2023. Piotr Bylina (s…

Read More


Zarząd Diecezji

Organem wykonawczym Rady Diecezji, a zarazem organem zarządzającym sprawami religijnymi, administracyjnymi i gospodarczymi Diecezji, w realizacji statutowych celów Diecezji w okresie między posiedzeni…

Read More