Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię jako jedyne źródło wiary. Jego credo opiera się na protestanckim przekonaniu Sola Scriptura (tylko Biblia), stawiając Pismo Święte jako jedyny standard dla chrześcijan.


BÓG

Wierzymy, że Bóg nas kocha

Bóg jest miłością, mocą i chwałą – ale jest też tajemnicą. Bóg jest nieograniczony, ale też bliski. Jest Jeden, ale w trzech Osobach. Jest wszystkowiedzący, ale i wszystko-przebaczający.


CZŁOWIEK

Wierzymy, że Bóg stwarza

Od neuronów do obłoków, od DNA do odległych galaktyk – jesteśmy otoczeni cudami. Lecz piękno stworzenia zostało „uszkodzone”.


ZBAWIENIE

Wierzymy, że Bóg wybawia

Oddając za nas swoje życie, Bóg pokazał najprawdziwszą miłość. Odkupił nas, byśmy znów wraz z Nim mogli cieszyć się harmonią, miłością i szczęściem.


KOŚCIÓŁ

Wierzymy, że Bóg nas wybrał

Jezus pozostawił swoim naśladowcom wyjątkową misję: aby opowiedzieć światu o Jego miłości i obietnicy ponownego przyjścia. Powinni oni też szanować i kochać innych, tak jak robił to Jezus.


ŻYCIE

Wierzymy, że Bóg nas zmienia

Prawo Boże, wyrażone w Dziesięciu Przykazaniach, wskazuje jak żyć i pokazuje, jak bardzo potrzebujemy Jezusa. To zatem coś znacznie ważniejszego, niż „wypełnianie rozkazów”.


APOKALIPSA

Wierzymy, że Bóg zwycięża

Choć ostatnia księga Biblii często kojarzona jest z czymś strasznym, Apokalipsa opisuje triumf Boga i perfekcyjny świat, na którym przyjdzie nam żyć.