Pastor Tadeusz Niewolik przewodniczącym Diecezji Zachodniej

Pastor Tadeusz Niewolik przewodniczącym Diecezji Zachodniej

Delegaci Zjazdu Diecezji Zachodniej powierzyli urząd Przewodniczącego Diecezji Zachodniej pastorowi Tadeuszowi Niewolikowi. Pastor Niewolik pełnił do tej pory służbę pastora okręgowego w Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Prowadził także Sekretariat Szafarstwa przy Zarządzie Kościoła. Tadeusz Niewolik urodził się…