Organem wykonawczym Rady Diecezji, a zarazem organem zarządzającym sprawami religijnymi, administracyjnymi i gospodarczymi Diecezji, w realizacji statutowych celów Diecezji w okresie między posiedzeniami Rady Diecezji, jest Zarząd Diecezji, (zwany także Komitetem Zarządzającym Diecezji).

Obecny skład Zarządu Diecezji od dnia 10 maja 2019 r. jest następujący:

  • Jarosław Dzięgielewski – przewodniczący Diecezji
  • Piotr Bylina – sekretarz
  • Daniel Stasiak – skarbnik