Odpowiedź została już częściowo zawarta w naszej nazwie. Słowa dnia siódmego odnoszą się do jednej z naszych głównych zasad wiary, związane z siódmym dniem tygodnia, sobotą (o której jest mowa w czwartym przykazaniu biblijnego dekalogu).

Słowo adwentyści odnosi się do naszej wiary w rychłe, osobiste i widzialne powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię. Adwentyści dnia siódmego są:

  • Szybko rozwijającą się ogólnoświatową wspólnotą religijną, liczącą w 2006 roku ponad 15 mln dorosłych ochrzczonych członków i powiększająca się około 2 tys. osób każdego dnia.
  • Chrześcijanami kochającymi Chrystusa i starającymi się, by On był w centrum wszystkich naszych wierzeń i działań.
  • Kościołem gorliwym w dzieleniu się prawdą, jaki naprawdę jest Bóg – objawiony w życiu, charakterze i śmierci Jezusa.
  • Ewangelijnymi protestantami akceptującymi Pismo Święte jako jedyny autorytet w sprawach wiary i stylu życia.
  • Chrześcijańską wspólnotą zaangażowaną w dzielenie się z bliźnimi prawdami biblijnymi, które od wieków pozostawały zapomniane albo zanieczyszczone błędami.
  • Wspólnotą chrześcijan głęboko zainteresowanymi sprawami zdrowia we wszystkich jego aspektach: umysłowym, fizycznym i duchowym.
  • Społecznością, która nie pretenduje do miana klubu świętych. Jesteśmy raczej szpitalem grzeszników. Radujemy się z przebaczenia grzechów jakie otrzymaliśmy w Chrystusie, i Jego mocą wyzwalającą nas z grzechu.

Rzeczy które nam się przypisuje a w które nie wierzymy:

  • Nie wierzymy, że tylko adwentyści dnia siódmego będą zbawieni albo ze jesteśmy jedynym kościołem nauczającym biblijnych zasad.
  • Nie wierzymy, ze możemy zasłużyć sobie na zbawienie dobrymi uczynkami. Nie wierzymy, ze zostaniemy zbawieni za świętowanie soboty, uczciwe życie czy zachowywanie przykazań Bożych, ale jedynie ufając całkowicie Jezusowi Chrystusowi jako naszemu jedynemu Zbawicielowi.

„Poznajmy się” Ken McFarland (materiał dostępny bezpłatnie możesz otrzymać w każdym Kościele Adwentystów Dnia Siódmego).

Przeczytaj więcej na oficjalnej stronie Kościoła adwentystów – www.adwent.pl