Uzupełniony plik należy wydrukować, podpisać i skan (nie zdjęcie) lub wersję elektroniczną z wtopionym (wstawionym) podpisem odesłać na adres: diecezja.zachodnia@adwent.pl

Do pobrania

Plik Opis
xls Wniosek o dofinansowanie