|

Pastor Daniel Stasiak skarbnikiem Diecezji

Zjazd wybrał na Skarbnika Diecezji Zachodniej pastora Daniela Stasiaka, który będzie kontynuował swoją służbę w tym dziale.