|

Nowa Rada Diecezji

Rada Diecezji – przedstawiciele ze zborów

 1. Sylwester Ciećwierz – okręg kujawski
 2. Jonatan Puls – okręg kujawski
 3. Andrzej Kurpiewski – okręg dolnośląski
 4. Jowita Nadolska – okręg dolnośląski
 5. Daniel Czepiżak – okręg wielkopolski
 6. Łukasz Muzyka – okręg wielkopolski
 7. Vadym Khoma – okręg pomorski
 8. Tomasz Kubiak – okręg pomorski
 9. Małgorzata Milczarska – okręg zachodniopomorski
 10. Jakub Stanisławski – okręg środkowopomorski

Rada Diecezji – przedstawiciele kadry Diecezji Zachodniej (9 osób)

 • Zarząd Diecezji Zachodniej (3 osoby)
 • 3 pastorów okręgowych – rotacyjnie
 • 1 pastor nie będący pastorem okręgowym – rotacyjnie
 • 1 dyrektor Sekretariatu – rotacyjnie
 • 1 pastor zborów ukraińskich – rotacyjnie