|

Informacja o reorganizacji okręgów w Diecezji Zachodniej

Poznań 31.07.2023

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie!

Pragnę poinformować, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Diecezji uchwalono nowy podział Diecezji Zachodniej. Zgodnie z tym podział będzie wyglądał następująco:

  1. Okręg północy w skład, którego wchodzą: wcześniejszy zachodniopomorski, środkowopomorski oraz pomorski.
  2. Okręg centralny w skład, którego wchodzą: dawny okręg wielkopolski oraz kujawski.
  3. Okręg południowy, wcześniejszy okręg dolnośląski.

W związku z powyższym powołano następujących pastorów okręgowych dla powyższych okręgów:

  1. Pastora Jacka Igłę dla okręgu północnego,
  2. Pastora Tomasza Kosowskiego dla okręgu centralnego,
  3. Pastora Andrzeja Majewskiego dla okręgu południowego.

Nowo powołani pastorzy okręgowi rozpoczną służbę w nowym zakresie odpowiedzialności od dnia 1 września 2023 roku.
Módlmy się i przykładajmy do tego, aby ten nowy podział terytorialny sprzyjał dobremu funkcjonowaniu oraz wzrostowi Kościoła i wzajemnej trosce.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem,
Tomasz Roszak
Sekretarz Diecezji Zachodniej