Cud

Cud

Cuda w medycynie się zdarzają. My ludzie nauki nie chcemy w nie wierzyć, ale jednak się zdarzają….