|

Szkolenie homiletyczne – Poznań, 8 listopada 2015

SZKOLENIE HOMILETYCZNE

Zapraszam na szkolenie homiletyczne. W całości będzie ono poświęcone przygotowaniu i wygłaszaniu kazań, ponieważ stale powinniśmy rozwijać te umiejętności.

Zapraszam każdą osobę, która już obecnie usługuje, ale również te osoby, które chciałyby w niedalekiej przyszłości wygłaszać kazania.

Celem tego szkolenia jest przygotowanie jak najlepszych kaznodziejów Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jest stałą potrzebą ustawiczne pogłębianie umiejętności wygłaszania kazań. Jednocześnie chcemy wskazać na często powtarzane błędy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w Poznaniu w dniu 8 listopada br. przy ulicy Zeylanda 11 i rozpocznie się o godzinie 10.30.

Proszę o powiadomienie o planowanym szkoleniu osób, które w przyszłości mogą lub myślą o usługiwaniu, bądź tych, których nie można powiadomić elektronicznie.

Oczekując na przybycie życzę Bożego prowadzenia w codziennym życiu.

Do miłego zobaczenia w Poznaniu.

Ryszard Jankowski