Dary Szafarstwa 2024

Drodzy, Bracia i Siostry w Chrystusie,

dzisiaj (sobota, 3.02.2024 r.) obchodzimy Dzień Szafarstwa, który nam przypomina o tym, że Bóg jest Stworzycielem i ma pełnię praw własności.

Jednym z darów powierzonych nam przez Boga są nasze dzieci. W szczególności powinniśmy zadbać o ich pełny rozwój jako dzieci Bożych. Dlatego dzisiejsze dary w całości zostaną przeznaczone na działalność Centrum Edukacyjnego „Kompas” w Podkowie Leśnej, które wpisuje się w ogólnoświatowy nurt edukacji adwentystycznej.

Edukacja adwentystyczna to niewątpliwie najskuteczniejsza metoda ewangelizacji, biorąc pod uwagę statystyki Kościoła ogólnoświatowego. Ponadto, badania wykazały, że choćby jeden rok spędzony w placówce edukacji adwentystycznej wielokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo, iż wychowanek w przyszłości postanowi pozostać w Kościele. Centrum Edukacyjne „Kompas” łączy obydwa te cele – na 64 podopiecznych (od żłobka do 6. klasy szkoły podstawowej), aż 33! (trzydzieścioro troje) pochodzi z rodzin nie będących wyznawcami naszego Kościoła.

Dary zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola, w szczególności na wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wierzymy, że w wielu miejscach w Polsce powstaną przedszkola, szkoły i centra edukacji adwentystycznej, w których nasze dzieci będą mogły doświadczać pełnowymiarowej edukacji w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Dziękujemy za każdy dar, który posłuży rozwojowi misji edukacyjnej w Polsce oraz polecamy tę ideę Waszym modlitwom.

Z głębokim ukłonem wdzięczności

Dyrektor Centrum Edukacyjnego „Kompas”
– Agata Rubak

oraz Dyrektor Sekretariatu Edukacji przy Zarządzie Kościoła
– pastor Konrad Pasikowski