Dzień Wolności Religijnej 2024

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie!

Tego szabatu w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce obchodzimy Dzień Wolności Religijnej. Choć raz w roku chcemy sobie przypomnieć, że wolność religijną jest przyrodzonym prawem każdego człowieka. Zawiera ona w sobie prawo do zgodnego z sumieniem wyboru religii oraz do jej uzewnętrzniania i praktykowania.

Celem kościelnego Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej jest promowanie tej wolności. By to robić, przedstawiciele tego Sekretariatu, na całym świecie, angażują się w kontakty z władzami i przedstawicielami innych wyznań, a także organizacjami o pokrewnych celach w odniesieniu do wolności religijnej. Śledzimy też współczesne wydarzenia w poszukiwaniu wskazówek wypełniania się proroczego scenariusza „wielkiego boju”, a mianowicie stopniowego ograniczania wolności religijnej prowadzącego do przyszłych prześladowań. Kiedy trzeba, interweniujemy.

Wolności religijnej zagrażają dziś m.in.:

  1. Religijny fundamentalizm i ekstremizm, szczególnie niebezpieczne w połączeniu z nacjonalizmem.
  2. Wrogość wobec prozelityzmu, czyli zmieniania religii lub wyznania.
  3. Dążenia do powrotu do państwa wyznaniowego, z jedną religią państwową, i odchodzenie od rozdziału religii od państwa.
  4. Wojujący laicyzm, domagający się usuwania z przestrzeni publicznej wszelkich symboli religijnych i przejawów religijności.

W tym roku w Polsce dojdzie do ustalania na nowo relacji między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. W kontekście zapowiedzi likwidacji Funduszu Kościelnego będzie to rok rozmów rządowo-kościelnych, dyskusji o kościelnych finansach, równouprawnieniu wyznań oraz o ich rozdziale od państwa. Większość Polaków chce zmian w tym obszarze. Potrzeba nam mądrości, by nie tylko być przedmiotem tych zmian, ale przede wszystkim ich podmiotem – Kościołem, który ma coś rozsądnego do zaproponowania.

Dlatego będziemy aktywnie uczestniczyć w tych rozmowach. Chcemy też dotrzeć, z pomocą zborów, do nowo wybranych parlamentarzystów, a niedługo również do nowych wybranych radnych samorządowych – żeby dać się im poznać jako ludzie otwarci i rozsądni.

W książce Posłannictwo chrześcijan autorstwa E.G. White znajdujemy znamienne słowa, zrównujące wagę ewangelizacji w wagą promowania wolności religijnej:

„Sztandar prawdy i wolności religijnej, wzniesiony przez Założyciela Kościoła chrześcijańskiego (…) został w tym ostatnim konflikcie oddany w nasze ręce”.   

(Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Warszawa 1980, s. 188)

Pastor Andrzej Siciński
Dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej