Bądź Jego świadkiem – Tydzień Modlitwy 2023

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie.

Dzięki Zbawicielowi wszyscy, bez wyjątku, stali się odbiorcami błogosławieństw Bożych.  Chociaż nie jesteśmy w stanie przecenić wartości tych darów, to stosunkowo niewielu ludzi w ogóle wie, że cokolwiek w życiu zawdzięczają Najwyższemu. To dla nas okazja i jednocześnie wyzwanie, aby przekazać innym Światło Ewangelii. Rozpoczynamy tydzień modlitewnych nabożeństw, w czasie których właśnie o naszym świadczeniu będziemy rozmyślać. 

Proszę bardzo o zadbanie, by wszyscy mieli możliwość spotykania się w grupach każdego dnia. Jeśli nie możemy dołączyć do wspólnoty, módlmy się w naszych domach. Pragniemy Tydzień Modlitw zakończyć postem. Niech wieńcząca sobota będzie kulminacją szczególnego zbliżenia do Boga i podjęcia właściwych decyzji. Módlmy się o duchowe życie i poświęcenie, o jedność w Kościele i pragnienie świadczenia o Królestwie Bożym.

Druga sobota Tygodnia Modlitwy jest w Kościele Adwentystów Dniem Ofiarności. Składane dziś dary są kierowane na potrzeby misji na świecie. Z nich finansowane są projekty Misji Globalnej. Od wielu lat ewangelizacja w naszym kraju jest zasilana przez Generalną Konferencję Kościoła środkami wielokrotnie większymi od zebranych przez nas samych. Odbieramy więc – zgodnie z Bożą obietnicą – wielkie błogosławieństwo w dawaniu.

Nim położymy jakiś pieniądz na tacę, oddajmy jako dar swe serce, aby natchniona myśl zapisana przez Apostoła Pawła spełniła się w naszym życiu:

„Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali.” 

(2 Kor. 8,9)

W imieniu Zarządu Kościoła

brat w Chrystusie Jarosław Dzięgielewski

Do pobrania

Plik Opis
pdf Tydzień Modlitwy 2023 – czytanki