Filip w krainie zdrowia w Trzebieszowicach i Lądku Zdrój

W dniach 02.06. i 06.06.2023r w dwóch Szkołach Podstawowych w Trzebieszowicach i Szkole Podstawowej w Lądku Zdrój realizowany był program z zakresu profilaktyki zdrowia pt.: „Filip w krainie zdrowia” przez Misyjną Grupę Teatralną: „Ziarenko Gorczycy” w tym wolontariuszy ChSCh – Blisko serca.

Głównym celem programu było przekazanie wiedzy z zakresu prowadzenia zdrowego stylu życia przez dzieci. Temat obejmował zapoznanie się z ośmioma zasadami zdrowia opracowanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).  Program przeznaczony był dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wzięło w nim udział łącznie 217 uczestników: klas: I, II, III i IV wraz z personelem szkoły.

Zajęcia odbyły się w dwóch etapach. Najpierw dzieci uczestniczyły w „wykładzie” na temat zasad zdrowia w formie projekcji teatrzyku kukiełkowego. Dzieci poznały chłopca o imieniu Filip – głównego bohatera spektaklu oraz wiele zwierzątek opowiadających o zasadach zdrowia i sposobach ich zachowywania.

Po spektaklu dzieci uczestniczyły w warsztatach. Dzieci podróżowały po krainie zdrowia. Mali uczestnicy przyswajali sobie wiedzę na temat choroby, zdrowia i zasad zdrowia poprzez proste i krótkie ćwiczenia dopasowane do potrzeb rozwojowych i percepcyjnych dzieci. Atrakcyjny sposób przekazu z wieloma i różnorodnymi pomocami dydaktycznymi, pozwalał uczniom szybko i chętnie zapamiętywać ważne kwestie związane z dbaniem o swoje zdrowie. Kolorowe slajdy edukacyjne pomagały przechodzić płynnie od pierwszej do ostatniej zasady zdrowia. Po wszystkich ćwiczeniach każde dziecko otrzymało książeczkę edukacyjną pt. „Filip w krainie zdrowia”.

Zdrowie to bezcenny dar, o który trzeba dbać. Solidna wiedza oraz stosowanie podstawowych zasad i profilaktyki może uchronić niejedno życie i dać szczęście każdemu człowiekowi.

„Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga”. (Łuk. 17, 15).

A.A.Sobaszek