Dary 13. Soboty – Projekt Krajowy

Szczecin z niemal 400 tys. mieszkańców jest siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. To bardzo ważny ośrodek portowy i stoczniowy, centrum akademickie i kulturalne. Historia adwentyzmu sięga lat 90. XIX w. kiedy to powstał pierwszy zbór niemieckich adwentystów. Przed II Wojną Światową zgromadzano się w dwóch dużych domach modlitwy. Już w roku 1945 pojawili się pierwsi polscy adwentyści. Systematycznie prowadzona od tej pory ewangelizacja przyniosła błogosławiony efekt w postaci setek ludzi, którzy przyłączyli się do Bożego Kościoła.

Dziś w tym mieście mamy dwa zbory: Centrum (76 ochrzczonych wyznawców) oraz od 2019 roku Niebuszewo (28). Ponadto Grupy w Goleniowie i Nowogardzie, które powstały w efekcie misji osób należących wcześniej do Zboru w Szczecinie.

Do 1960 r. wyznawcy zbierali się w domach, później w wynajmowanym od miasta pomieszczeniu, które było wystarczające tylko w pierwszych latach użytkowania. Oprócz sali zgromadzeń znajdują się tam bardzo skromne pomieszczenia socjalne, co zdecydowanie ogranicza możliwości rozwoju działań. Mimo to, Zbór z wielkim zaangażowaniem prowadził nieustannie różnorodną ewangelizację. Wzrost liczebny zmusił naszą społeczność do szukania kolejnego miejsca zgromadzeń. W ten sposób rozpoczęto misję w dzielnicy Niebuszewo. Nowy Zbór musi ponosić duże koszty wynajmowania lokalu, a w Zborze macierzystym znów robi się ciasno.

Biorąc wszystko pod uwagę Zbory Szczecińskie wraz z Radą Diecezji Zachodniej podjęły decyzję o zbieraniu środków na budowę obiektu  godnego Bożej misji w tym mieście. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę i modlitwy w intencji misji w Szczecinie. Niech Pan błogosławi każdego darczyńcę.

Jak złożyć dary

  1. Zebrane dary podczas pierwszej części nabożeństwa zostaną przez skarbnika podzielone zboru po 50% na projekt ogólnoświatowy i krajowy.
  2. Aby dar w całości był przeznaczony na Dom Modlitwy w Szczecinie, należy złożyć go w kopercie z dopiskiem „Dom Modlitwy Szczecin”.
  3. Dar na projekt można również przekazać bezpośrednio na konto Diecezji Zachodniej: 96 1090 1476 0000 0001 4675 3453 z dopiskiem – Dom Modlitwy Szczecin.