Kotlina Kłodzka – Ewangelizacja wśród dzieci i ich rodzin

W ferie zimowe, w pierwszej połowie lutego, Grupa Misyjna Teatrzyk „Ziarenko Gorczycy” przygotowała dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat program pod nazwą „Gwiazdkowa Niespodzianka”. Program mógł być przeprowadzony dzięki współpracy ze znaną na świecie organizacją „Samaritan’s Purse” zrzeszającą bardzo wiele wspólnot i kościołów chrześcijańskich. Ich założeniem jest docieranie z ewangelią do wszystkich dzieci, dzięki obdarowywaniu najmłodszych pięknymi paczkami, przygotowanymi przez chrześcijańskie rodziny z Niemiec. Wolontariusze Filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej „Blisko serca” w Lądku Zdroju zorganizowali w tym roku dwa spotkania dla około 100 dzieci i ich rodzin. Pierwsze spotkanie odbyło się 08.02 2022 w Miejskim Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, a drugie 10.02.2022 w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju. Na program składało się powitanie, w którym przedstawiono założenia i ideę „Gwiazdkowej Niespodzianki” wraz z charakterystyką działalności ChSCh „Blisko serca” i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz przedstawienie dobrej nowiny o Panu Jezusie. Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami poznały w zarysie historię stworzenia ziemi, upadku w grzech i cudowne wybawienie ludzkości przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dla widzów przygotowany został także nowy spektakl grupy teatralnej „Ziarenko gorczycy” pt.: „Przypowieść o słoniku”. Opowiada ona o cudzie porządku stworzenia świata przez dobrego Boga. Słuchacze zaproszeni zostali również do brania udziału w lekcjach biblijnych, które prowadzone są zarówno dla dzieci jak i dorosłych w Kotlinie Kłodzkiej. Te dzieci, które nie mogły być na programie, otrzymały „Gwiazdkową Niespodziankę” w swoich domach, które wolontariusze odwiedzali niosąc przesłanie o miłości Jezusa do każdego człowieka.

” …kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota” (Jan 5,24).

A.A.S.