Ujawnione Tajemnice

Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat (..) A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.

Ewangelia Łukasza 21:26.28
Biblia Warszawska

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie!

Wszyscy coraz wyraźniej widzimy, że przepowiedziane przez Pana Jezusa wydarzenia związane z „czasem końca” nabierają tempa. Świat, który wydawał się nieporuszony i stabilny zaczyna się sypać jak domek z kart. Z każdej strony docierają do nas zatrważające i smutne wieści, a politycy, ekonomiści i lekarze bezradnie rozkładają ręce.  Zanika wiara w świetlane obietnice i zapewnienia, że ludzki geniusz jest w stanie zabezpieczyć pełne nadziei jutro. To wszystko wskazuje na fakt, że coraz bardziej potrzebujemy Bożej interwencji! Już czas, by Bóg przejął stery tego świata. Nasz Pan oczekuje, że w obliczu nadchodzącego kryzysu wydamy mocne świadectwo wiary i wskażemy innym drogę.

Ostatnie doświadczenia związane z ogólnopolską ewangelizacją opartą na wykładach pastora Marka Finley’a i Davida Asscherick’a przekonują nas, że jednym z najbardziej skutecznych narzędzi misji jest dziś internet. Według danych z dn. 6 lutego 2022 program pastora Finley’a obejrzało (w całości lub fragmentarycznie) ponad 374 tys. osób! Wykłady Asscherick’a dotarły do prawie 135 tys. odbiorców!

Obie serie głęboko sięgały do tematyki proroczej, a ich pozytywny odbiór dobitnie świadczy o tym, że należy to zainteresowanie podtrzymać. W związku z tym Zarząd Kościoła i Komitet Misyjny podjął decyzję o przygotowaniu krótkiej serii wykładów pt. „UJAWNIONE TAJEMNICE”. Program nawiązuje do książki pod tym samym tytułem, która lada moment dotrze do naszych zborów. Będzie to 8 spotkań emitowanych w niedziele i środy, od 6 do 30 marca 2022, które w przystępny sposób przedstawią najważniejsze proroctwa Księgi Daniela i wprowadzą w treść Księgi Apokalipsy. Seria będzie od początku do końca realizowana w oparciu o nasze polskie środki i możliwości.

Chcemy zaprosić Was do aktywnego udziału w kolejnej ogólnopolskiej ewangelizacji! Wasze modlitwy, zaangażowanie w promocję i reklamę, zaproszenia, które skierujecie do swoich bliskich i znajomych, to wszystko może się stać bezcennym wkładem w zwiastowanie Ewangelii Zbawienia. Każdy z nas może coś ofiarować: czas, zdolności, środki, osobiste wsparcie… Nikt nie jest w tym dziele bezużyteczny! Nasz Pan potrzebuje każdego z Was! Bo wszyscy zostaliśmy wezwani do reprezentowania Boga wobec tego świata!

Zaplanujcie swój dział w tym wydarzeniu, oglądajcie program i zachęcajcie do tego innych, bądźcie gotowi do promowania książki „Ujawnione Tajemnice” i ze wszystkich sił wzbudzajcie wokół siebie szacunek i miłość do Słowa Bożego. Wierzymy, że nadchodzący czas będzie dla nas wszystkich potężnym Bożym błogosławieństwem! Nie stójmy z boku, Bóg liczy na każdego z nas! Czy jesteśmy gotowi powiedzieć Bogu: Oto ja, poślij mnie!?

Z braterskim pozdrowieniem

Zbigniew Makarewicz – Sekretariat Misji
Mirosław Harasim – Dyrektor Instytucji Misyjnych
Daniel Kluska – Sekretariat Komunikacji i Mediów