Droga do odnowy

Warszawa, 15 lutego 2022


I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Księga Apokalipsy 12:7-10
[Biblia Warszawska]

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie!

Cytowany fragment Apokalipsy uświadamia nam, że wokół rozgrywa się kosmiczny bój między Bogiem a szatanem. Czy chcemy, czy nie chcemy tkwimy w centrum konfliktu, jako że walka toczy się o nasze umysły i każdy człowiek będzie zmuszony opowiedzieć się po którejś ze stron. Sytuacja jest dramatyczna, albowiem większość ludzi nie posiada nawet elementarnej wiedzy na ten temat. Książka „Wielki Bój” powstała właśnie po to, by uświadomić nam powagę sytuacji i ukazać Boży plan rozwiązania konfliktu.

W dniu 17 lutego rusza ciekawy projekt ewangelizacyjny pod nazwą DROGA DO ODNOWY (ang. Revital Plan), mający na celu zapoznanie jak największej grupy ludzi z treścią wspomnianej książki. Idea programu polega na tym, że każdy z uczestników, przez okres kilku miesięcy, każdego dnia otrzymywać będzie do przeczytania (w formie elektronicznej – plik PDF) lub wysłuchania (w pliku audio) kilka stronic książki „Wielki Bój”. W ten sposób przeczytamy całą książkę w niespełna 4 miesiące! Wystarczy zarejestrować się na stronie projektu i pobierać przygotowane materiały.

Jak dotąd aktywnie włączyło się w tę inicjatywę około 300 osób! Może być nas więcej! Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do projektu i aktywną jego promocję! Nie chcemy przecież zostawić tak ważnego poselstwa tylko dla siebie. Już dzisiaj każdy z nas może być ogromnym błogosławieństwem dla ludzi znajdujących się dookoła, dzieląc się możliwościami skorzystania z projektu!

Ważne strony internetowe:

Na wszystkie dodatkowe pytania chętnie odpowie koordynatorka projektu s. Oliwia Smyk
tel. 535 043-030

Zachęcam do wzięcia udziału w programie!

Życzę wielu łask i błogosławieństw Bożych!

Sekretariat Misji
pastor Zbigniew Makarewicz