Dzień Modlitwy Kobiet

Drogie Siostry w Chrystusie.

Serdecznie Was pozdrawiam i cieszę się niezmiernie, że należymy do Bożej rodziny. Przed nami jest kolejny ważny sabat, w którym ogólnoświatowa  rodzina adwentowa pragnie  więcej się  modlić. Przygotowując się do tego dnia, zaplanujmy, aby spędzić więcej czasu na modlitwie w tygodniu poprzedzającym ten dzień i w tygodniu po nim. Pamiętajmy, że modlitwa jest istotną częścią naszej codziennej relacji z Jezusem. Modlitwa przybliża nas do Bożego tronu. Modlitwa nas umacnia. W modlitwie możemy powiedzieć Bogu o wszystkich naszych troskach, nawet o rzeczach, których nie powiedzielibyśmy żadnej innej osobie na ziemi. Duch Święty bierze nasze modlitwy i przedstawia je przed Ojcem w słowach, które wyrażają nasze serca.

Z okazji tego dnia został przygotowany program, który chciałabym, żeby był zaprezentowany w Waszych zborach 5 marca 2022r.

Z życzeniami błogosławieństw i radości,

Halina Jankowska