|

Boże, błogosław Ukrainę

Specjalne przesłanie pastora Ryszarda Jankowskiego,
przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP