Pomóż uchodźcom

W związku z sytuacją na wschodniej granicy Polski oraz pytaniami o działania pomocowe Kościoła informujemy i przypominamy, że ADRA POLSKA od dłuższego czasu monitoruje sytuacje uchodźców/migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Wychodząc naprzeciw rozwijającej się sytuacji, na stronie ADRA POLSKA uruchomiona została zbiórka pieniędzy na pomoc osobom potrzebującym, dotkniętym kryzysem humanitarnym. Z uwagi jednak na brak bezpośredniego dostępu do uchodźców ADRA POLSKA próbuje nawiązać współpracę z innymi organizacjami. Jedyną organizacją, która w tej chwili może mieć najbardziej realny dostęp do udzielania pomocy jest Polski Czerwony Krzyż. ADRA POLSKA utrzymuje również kontakt z ADRĄ na Białorusi, która również na dzień dzisiejszy nie ma dostępu do uchodźców/migrantów. Sytuacja jest dynamiczna i wszystko wskazuje na to, że największe potrzeby są dopiero przed nami.

Osoby, które już teraz pragną wesprzeć działania ADRy POLSKA mogą dokonać wpłaty w dowolnym momencie za pośrednictwem strony: https://www.adra.pl/uchodzcy/

Prosimy o modlitwy w intencji dotarcia z pomocą do najbardziej cierpiących i potrzebujących. Módlmy się również o rozwagę dla działań polskich władz mających na celu ochronę naszych granic i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli przy jednoczesnym respektowaniu praw człowieka.