Ogólnopolski Zjazd Modlitewny

Zapraszamy na Ogólnopolski Zjazd Modlitewny, który odbędzie się w Osieczku niedaleko Warszawy. Głównym mówcą będzie Pastor Piotr Hoffmann. Temat zjazdu to: „Modlitwa Pańska W Moim Życiu”. Podczas wykładów i warsztatów będziemy zgłębiać i wykorzystywać w praktyce wskazówki zawarte we wspaniałej modlitwie „Ojcze Nasz”.

Służebnica Pańska napisała: „Chrystus dwukrotnie wypowiedział modlitwę Pańską, pierwszy raz w Kazaniu na Górze, drugi – kilka miesięcy później, w obecności samych uczniów […] Jezus nie nauczył uczniów nowej modlitwy, lecz powtórzył tę, której uczył ich wcześniej, jakby chciał powiedzieć: „Musicie zrozumieć modlitwę, którą wam już dałem, gdyż w niej jest głębia znaczenia, którego jeszcze nie pojęliście
Najpiękniejsze Nauki Jezusa s.92-93.

Zapraszamy do rejestracji pod nr telefonu 790 577 194.
Więcej informacji o zjeździe można uzyskać również dzwoniąc pod podany numer.

Plan zjazdu:

25 Listopada
18.00 rozpoczęcie zjazdu

26 listopada
9.00-13.00 wykłady, warsztaty
16.00-19.00 rozpoczęcie szabatu: kazanie, doświadczenia, modlitwa

27 listopada
9.30 -12.30 sobotnie nabożeństwo;
15.00 zakończenie soboty: warsztaty, modlitwy, doświadczenia

28 listopada
9.00 -11.00 wykłady, warsztaty;
12.00 zakończenie zjazdu

pastor Zbigniew Makarewicz