Rozmowy o rodzinie

Bóg chce, by nasze rodziny były symbolem rodziny niebieskiej. Niech rodzice i dzieci pamiętają o tym każdego dnia, odnosząc się do siebie jak członkowie rodziny Bożej. Wtedy ich życie będzie przykładem dla świata i dowodem, czym mogą się stać rodziny miłujące Boga i zachowujące Jego przykazania. Chrystus będzie uwielbiony; Jego pokój, łaska i miłość przenikną dom rodzinny cudowną wonią. (E.G. White,  Chrześcijański dom)

Warszawa, 8.11.2021 r.

Drodzy Bracia i Drogie Siostry w Jezusie Chrystusie,

pielęgnowanie więzi rodzinnych powinno być dla nas jednym z ważniejszych priorytetów. Jednak w każdej grupie społecznej – również w rodzinach – pojawiają się trudniejsze momenty, konflikty i wyzwania. Warto wiedzieć co robić w takich sytuacjach i jak reagować, stosując wskazówki i rozwiązania oparte na biblijnych zasadach.

Dlatego też jako Chrześcijańska Służba Charytatywna zaangażowaliśmy się w wydanie w polskiej wersji językowej serii wartościowych materiałów wideo, w których poruszane są problemy współczesnych rodzin. Pragniemy polecić obejrzenie kilkunastu nagrań z cyklu Rozmowy o rodzinie. Każdy z nich dotyczy innego tematu, a od końca października zaczęły pojawiać się zupełnie nowe odcinki!

Gospodarze programu: Willie Oliver – pastor, socjolog rodzinny oraz Elaine Oliver – pedagog, psycholog, terapeutka rozmawiają z zaproszonymi gośćmi o ważnych i jednocześnie trudnych tematach związanych z funkcjonowaniem rodziny. Korzystając ze swoich doświadczeń duszpasterskich, edukacyjnych i doradczych oraz z doświadczenia zaproszonych gości, Oliverowie opowiadają o życiu rodzinnym i wyzwaniach, jakie stawia ono przed małżonkami, rodzicami i dziećmi.

Wszystkie materiały wideo znajdują się na stronie rodzina.bliskoserca.pl. Można je znaleźć również na kanale YouTube Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei”: youtube.com/GLOSNADZIEI

Zapraszamy do oglądania!

Z braterskim pozdrowieniem,
Paweł Lazar

Dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

Do pobrania

Plik Opis
pdf Rozmowy o rodzinie - plakat