Twój Kościół się zmienił!

Pandemia covid-19 wywołała ogromne zmiany na świecie. Dotknęły one również Kościół. Podczas kazania będziemy rozważać następujące zagadnienia:

  • Czym jest Kościół?
  • Kiedy kościół jest Kościołem?
  • Co może oznaczać dla nas dzisiaj bycie Kościołem Nowego Testamentu?

Pastor dr Peter Roennfeldt służył jako założyciel zborów, pastor, autor książek, wykładowca seminarium i duchowy opiekun pastorów. Wspierał i edukował zbory i ich przywódców w ponad 50 krajach. Prowadził programy studyjne w krajach biblijnych i krajach reformacji. Pełnił funkcję m.in. Sekretarza Misji w Wydziale Transeuropejskim. Realizuje program zakładania zborów. Mieszkał w Papui Nowej Gwinei, Anglii, Nowej Zelandii , a obecnie w Australii. Żonaty z Jude, ma dwóch dorosłych synów i czworo wnucząt.

#goscieMariusza

#adwentyscipoznan