|

Konferencja nt. nabożeństw

Do Zborów i Pastorów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

18 maja 2021 roku

Drodzy Pastorzy, Starsi Zboru, Siostry i Bracia,

W nawiązaniu do informacji zawartych w okólniku nr 1 [link] pragnę w imieniu Zarządu Kościoła oraz komitetu organizacyjnego przekazać ostatnie informacje dotyczące pierwszej ogólnopolskiej konferencji na temat nabożeństwa.

Konferencja transmitowana będzie ze zboru Łódź-Widzew w dniach 22-23 maja – znajdziecie nas pod następującymi linkami:

– nabożeństwo [link]

– sesje 1 – 2 (sobota g. 17.00 – 19.15) [link]

– sesje 3 – 6 (niedziela g. 10.00 – 14.00) [link]

– zoom (niedziela g. 14.10-15.10) [link]

  • Program konferencji znajduje się w załączniku do niniejszego pisma oraz w linku: [link]
  • Strona internetowa konferencji: [link]
  • Jeśli to tylko możliwe, zapraszamy do udziału lub do odtworzenia porannego uroczystego nabożeństwa, które zostało specjalnie przygotowane z okazji konferencji.
  • W trakcie konferencji obsługiwany jest czat. Wasze pytania, uwagi, pomysły i idee będą kierowane na żywo do prowadzących panele dyskusyjne oraz rejestrowane. W niedzielę, bezpośrednio po konferencji na zoomie będziemy mieli dodatkowy czas na pytania i kontynuację dyskusji.
  • Po konferencji powstanie dokument będący zapisem najważniejszych myśli, postulatów i uzgodnień
  • Konferencja jest częścią dorocznej konferencji starszych zborów i pastorów, dlatego zapraszamy do udziału w niej wszystkich pełniących ww. funkcje oraz zatrudnionych pracowników Kościoła.
  • Zapraszamy wszystkich pozostałych adwentystów, którym droga jest idea nabożeństwa, a w szczególności – oprócz pastorów i starszych zborów – kierowników szkoły sobotniej, ewangelizacji, młodzieży, dzieci, diakonatu, komunikacji i mediów oraz wszystkie osoby, które zaangażowane są w przygotowywanie nabożeństw i czynnie w nich uczestniczą.

O jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów!
Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich.
Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego.
Psalm 84

 

W imieniu komitetu organizacyjnego[1]

Pastor Marek Rakowski


[1] W skład komitetu wchodzą: Beata Baron, Ryszard Jankowski, Mirosław Karauda, Daniel Kluska, Remigiusz Krok, Zbigniew Makarewicz, Marek Micyk, Konrad Pasikowski, Marek Rakowski

Do pobrania

Plik Opis
pdf 2021-05-22 - program konferencji