|

Dary 13. soboty – Dom Modlitwy we Włocławku

Dary 13. Soboty – Projekt Krajowy

Prace wykończeniowe i wyposażenie Domu Modlitwy we Włocławku

Włocławek to należące do najstarszych w Polsce, liczące ponad 110 000 mieszkańców miasto. Tamtejszy Zbór  liczy  około  30  wyznawców. Tak  jak  pisaliśmy w poprzednim roku, przez wiele lat nabożeństwa sobotnie odbywały w domu pastora. Ponieważ jednak miejsce stawało się zbyt ciasne dla powiększającej się społeczności,  w połowie lat dziewięćdziesiątych zdecydowano zakupić skromną nieruchomość, która spełniała odpowiednie funkcje w zorganizowanej misji Zboru. Po latach okazało się, że  i ten niewielki dom z czasem stał się zbyt szczupłym miejscem, by skutecznie prowadzić ewangelizację. Dodatkowo sytuację komplikował jego pogarszający się stan techniczny. Biorąc to pod uwagę postanowiono rozebrać istniejący obiekt, by postawić od nowa funkcjonalny i estetyczny Dom Modlitwy.

Ważne jest to, że – mimo czasowego braku własnego miejsca zgromadzeń – Zbór ciągle prowadzi aktywną działalność, szczególnie poprzez filię ChSCh. Sobotnie nabożeństwa odbywają się w wynajętych pomieszczeniach.

Pierwotnie planowano zakończenie prac na koniec 2019 roku. Jednak pewne problemy, a później epidemia COVID-19 nieco spowolniły postęp prac. Obecny stan inwestycji pozwala mieć nadzieję, że niedługo Zbór będzie mógł rozpocząć urządzanie wnętrz, by przygotować nowe miejsce do służby przy pełnym wykorzystaniu jego atutów.

Żeby sfinalizować nasze marzenia potrzebne są środki na prace wykończeniowe wnętrz, wyposażenie obiektu i aranżację terenu przed budynkiem. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę i modlitwy w intencji misji Zboru we Włocławku. Niech Pan błogosławi każdego darczyńcę.

Jak złożyć dary:

  1. Zebrane dary podczas pierwszej części nabożeństwa zostaną przez skarbnika podzielone zboru po 50% na projekt ogólnoświatowy i krajowy.
  2. Aby dar w całości był przeznaczony na Dom Modlitwy we Włocławku, należy złożyć go w kopercie z dopiskiem „Włocławek”.
  3. Dar na projekt „Włocławek” można również przekazać bezpośrednio na konto Diecezji Zachodniej: 95 1090 1476 0000 0001 4675 3083 z dopiskiem – Projekt Włocławek.