10 Dni Modlitwy 2021 – zaproszenie

Warszawa, 14.12.2020r.

Zaproszenie do uczestniczenia w 10 dniach modlitw,
6-16 stycznia 2021 r.

Drodzy w Chrystusie!

I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem i pościli w tym dniu i mówili tam: Zgrzeszyliśmy przeciwko Panu… Samuel wziął kamień…. i nazwał go Eben-Hazer, mówiąc: „Aż dotąd pomagał nam Pan.” (1 Sm 7,6.12)

Pragnę zaprosić wszystkie Boże Dzieci do uczestniczenia w szczególnym programie modlitw. Każdy chrześcijanin potrzebuje więcej modlitw. Bierzmy przykład z naszego Zbawiciela, który poświęcał wiele czasu na modlitwę. O wiele bardziej my, słabi ludzie, często ulegający pokusom,  powinniśmy  częściej to czynić.  Dużo biblijnych obietnic, związanych jest z modlitwą. Nie wystarczy przeczytać książki na temat modlitwy lub ożywienia duchowego. Musisz sam zacząć się modlić. Uważam, że przyczyną naszej duchowej słabości jest zaniedbywanie modlitwy. Nigdy też, nie doświadczymy przemiany naszego życia.

Jestem przekonany, że nadszedł czas, kiedy Adwentyści w całym świecie, ale szczególnie w Polsce potrzebują duchowej odnowy. W 1 Sm 7 rozdz. jest opisane, jak w przeszłości lud Boży doświadczał szczególnego duchowego posilenia i Bożego działania. Tylko wówczas, gdy w szczerości  i naszej bezradności otworzymy serca przed Bogiem doświadczymy prawdziwej przemiany. Chociaż w obecnych warunkach trudno nam się spotykać w dużych grupach, to jednak poprzez istniejące możliwości techniczne powinniśmy uczestniczyć w  grupowych modlitwach. Nawet, gdy jesteśmy tylko sami, to możemy być duchowo połączeni z całą rodziną adwentową.

Dlatego zostały przygotowane niezwykle pomocne rozważania duchowe w postaci czytanek.  Proszę Was, złączmy się we wspólnych modlitwach w okresie od 6 – 16 stycznia. Pragnę zaproponować czas modlitw o godz. 19:30. Może to stać się początkiem naszego duchowego ożywienia. Nazwijmy to Modlitewne Spotkania Adwentystów w Duchowej  „Mispie”. A następnie, gdy doświadczymy szczególnego działania Ducha Świętego, powiemy podobnie jak Samuel: „Aż dotąd pomagał nam Pan”. Ostatni dzień modlitw chcemy przeznaczyć na post połączony z modlitwami dziękczynnymi, gdzie będziemy wspominać w jak szczególny sposób Bóg nas prowadził w życiu.

Niech Łaskawy Bóg obdarzy swój lud błogosławieństwem, a w szczególności napełni  Duchem Świętym.

Wasz brat w Chrystusie.

Ryszard Jankowski


 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Pismo Święte mówi, że dzieci są darem Boga, szczególnym darem dla rodziców.  Jeszcze przed urodzeniem się dziecka chrześcijańscy rodzice proszą Boga o jego szczęśliwe przyjście na świat i o dobre wychowanie. Z momentem jego urodzin rodzice czy tego chcą, czy nie, stają się współpracownikami Boga. Jednym z niezwykle ważnych elementów religijnego wychowania dziecka jest modlitwa.

Sposób, w jaki rodzice uczą dzieci się modlić, w dużej mierze ukształtuje na całe życie ich pojęcie modlitwy. Z chwilą, gdy dziecko zrozumiało znaczenie modlitwy, staje się zdolne do nawiązania prawdziwego kontaktu z Bogiem, do rozmowy z Nim.

Drodzy, pragnę zaprosić Was i Wasze dzieci do uczestniczenia w programie 10 DNI MODLITW DZIECI, który został przygotowany przez Generalną Konferencję, jako dodatek do materiału na 10 Dni Modlitw (6-16 stycznia 2021). Tym razem nie ma w nim czytanek, ale ma on charakter pytań i rozmów z dziećmi. Proszę skorzystajcie z materiałów, które wysyłam do zborów w formie drukowanej i linka, który znajduje się na stronie internetowej Kościoła.

W nadchodzącym Nowym 2021 Roku,  przesyłam Wam  serdeczne pozdrowienia i życzenia obfitości  Bożych łask i błogosławieństw.

Wasza siostra w Panu

Halina Jankowska

Dyrektor Sekretariatu Dzieci