ChSCh Blisko Serca – życzenia noworoczne

Warszawa, 31.12.2020 r.

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie Jezusie,

Rok 2020 przeminął w mgnieniu oka. Z pewnością dla wielu z nas pozostanie w pamięci jako jeden z trudniejszych, które przeżyliśmy w ostatnim czasie. Epidemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno w naszym życiu, przynosząc lęk, cierpienie, samotność,  bezrobocie, różnego rodzaju ograniczenia i obostrzenia wpływające na życie religijne i społeczne. Świat jaki do tej pory znaliśmy,  zmienił się nie do poznania.

Jednak pomimo niecodziennych wydarzeń, możemy być wdzięczni Bogu, że zachował nas przy życiu i wprowadza w Nowy Rok, który mamy okazję przeżyć tak, by Chrystus Pan – Książę Pokoju był uwielbiony.

W imieniu Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej składam Wam i Waszym bliskim życzenia  łask i błogosławieństw Bożych, zdrowia, radości i Bożej opieki w Nowym 2021 Roku. Oby nadchodzący rok był dla nas wszystkich szczególną okazją do dzielenia się ze światem tym co dobre – tym, co łączy, a nie dzieli, tym co wzmacnia, a nie osłabia, tym co daje nadzieję, a nie ją odbiera i wreszcie  tym co przynosi pokój, a nie konflikty.

„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem Oni Synami Bożymi będą nazwani” (Mt 5,9). Boża łaska przyjęta do naszych serc gasi wrogość, łagodzi wszelkie spory i napełnia nas miłością, którą możemy dzielić się z innymi. „Złączone w harmonii z Bogiem serce jest uczestnikiem niebiańskiego pokoju i promieniuje błogosławionym wpływem na innych; duch pokoju osiada jak rosa na zmęczonych ziemską szamotaniną sercach. […] Kto przez cichy nieświadomy wpływ uświęconego życia objawia miłość Chrystusa, kto słowem lub czynem sprawia, że inny człowiek wyrzeka się grzechu i oddaje swe serce Bogu – ten jest ambasadorem pokoju”[1].

Z całego serca życzę sobie i Wam, byśmy byli ambasadorami trwałego, Bożego pokoju. Oby każdy dzień Nowego Roku rozpoczynał się od wizyty przed tronem naszego Ojca, byśmy korzystali z niewyczerpanego źródła mądrości, miłości i pokoju. Niech codziennym dążeniem będzie to, by nasza obecność, nasze słowa i czyny były prawdziwym błogosławieństwem dla naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, ludzi znajdujących się w potrzebie oraz osób, które spotkamy na naszej drodze po raz pierwszy. Ponadto życzę, byśmy bez względu na otaczające nas okoliczności, mieli niewzruszoną ufność do naszego Zbawcy, nie tylko w nadchodzącym roku, ale już na zawsze:

„Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną”. (Iz 26,3-4)

Paweł Lazar

dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej


[1] Ellen White, Najpiękniejsze nauki Jezusa