Boży owoc Ducha Świętego

Odezwa noworoczna

Drodzy w Chrystusie,

Serdecznie Was pozdrawiam. Przyszło nam żyć w niezwykle trudnym czasie, kiedy musimy zmierzyć się z różnymi nowymi wyzwaniami. Jednak dla nas, ludzi wierzących, ufność w Boże obietnice, że On przyjdzie powtórnie na ten świat i że nawet gdybyśmy mieli utracić swoje doczesne życie, to Pan Jezus zapewnia swym naśladowcom przyszłe, lepsze życie – jest ogromnym pocieszeniem i nadzieją w tych trudnych czasach.

Chociaż wiemy z historii, że różne choroby, epidemie i klęski nękały już ludzkość, to jednak obecne doświadczenia odbieramy zupełnie inaczej. Jesteśmy zwyczajnie zaskoczeni, nieprzygotowani, bezradni i często bezsilni. Obecna sytuacja uświadamia nam, że pomimo wielu osiągnięć ludzkości w różnych dziedzinach życia, to wciąż jesteśmy bezsilni wobec wyzwań, które się pojawiają we współczesnym świecie. Jednym z nich jest Covid 19, który tak bardzo nas zaskoczył i tak wiele zmienił w naszym życiu. Nie byliśmy na niego przygotowani. Żyło nam się w miarę dobrze i spokojnie. Mieliśmy wielkie plany i robiliśmy wszystko, żeby  jak najlepiej zabezpieczyć się na przyszłość, przede wszystkim pod względem materialnym.  Może nieraz  kosztem naszego życia duchowego, które może w wielu przypadkach sprowadzaliśmy do uczestnictwa w nabożeństwach. Jednocześnie prawie zapomnieliśmy o przepowiedzianych przez Pana Jezusa znakach czasu, które będą charakteryzowały okres poprzedzający Jego Powtórne Przyjście. Jedną z nich są epidemie, na które nie jesteśmy przygotowani i stają się dużym zaskoczeniem. Ale Pan Jezus zapewnia nas w Ew. Mat. „…A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mat 28:20). Świadomość Jego obecności w naszym życiu może tak wiele zmienić i napełnić nasze serca niezwykłym optymizmem i nadzieją. Zawsze koniec roku łączy się ze szczególną, osobistą refleksją na temat Bożej niezwykłej miłości, objawiającej się w naszym życiu.

Moi Drodzy, z okazji Nowego Roku życzę Wam Bożego błogosławieństwa, bliskości Pana Jezusa w Waszym życiu. Niech Duch Święty  rozwija w naszych charakterach Boży owoc, który tworzą: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Tak bardzo, tego szczególnego owocu potrzebujmy my sami, ale również otaczający nas świat. Tylko w taki sposób misja może być wykonywana. Modlę się żeby Pan Bóg obdarzył Was wszelką pomyślnością, pokojem, a przede wszystkim zdrowiem. Modlę się o to, niech Jego obecność towarzyszy nam każdego dnia. Jednoczenie pragnę zaproponować szczególne motto na rok 2021 – „Boże, bądź wywyższony i uwielbiony”. Jestem przekonany, że gdy nasze serca i wargi złączą się w nieustannym wyznawaniu: „Boże, bądź  wywyższony i uwielbiony”, to wówczas nasze problemy znajdą rozwiązanie. Stworzeni na Boże podobieństwo prawie nie zauważymy, że Bóg staje się dla nas wszystkim. Pragnę zakończyć słowami błogosławieństwa: „Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni oblicze Swoje nad tobą i  niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech da ci pokój”.

Wasz brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski