Zalecenia Zarządu Kościoła

Warszawa, dnia 9 czerwca 2020 roku,

Instrukcja przeprowadzania uroczystości Wieczerzy Pańskiej
w warunkach epidemii

Zalecamy:

 1. Zachowanie 2-metrowego dystansu pomiędzy celebransami, czyli wszystkimi osobami prowadzącymi uroczystość, również podczas modlitwy.
 2. Przed łamaniem chleba w sposób widoczny zdezynfekowanie rąk i nałożenie przez celebransów jednorazowych rękawiczek, a następnie połamanie chleba przez serwetę przykrywającą tacę z chlebem.
 3. Pozostawienie chleba i wina na stole podczas modlitw o błogosławieństwo.
 4. Rozdawanie chleba i wina z zasłoniętymi ustami i nosem oraz w jednorazowych rękawiczkach.
 5. Trzymanie tac z chlebem i winem podczas ich podawania uczestnikom Wieczerzy na wyciągniętym ramieniu dla zachowania możliwie największego dystansu.
 6. Niepochylanie się nad przyjmującymi chleb i wino i nieodzywanie się do nich w tym czasie.
 7. Rozdawanie wina tylko w kieliszkach. Jednocześnie jeden kielich może stać na stole jedynie jako symbol, nie należy jednak bezpośrednio z niego pić wina, ani komukolwiek podawać w nim wino do picia.

Umywanie nóg:

 1. Dokonanie umywania nóg w gronie rodzinnym w domu przed nabożeństwem.
 2. Przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych na umywanie nóg tylko takiej liczby osób, która pozwoli na zachowanie 2-metrowego dystansu pomiędzy stanowiskami do umywania nóg. Proponujemy wykorzystanie do umywania nóg jak największej ilości pomieszczeń zboru.
 3. Umywanie nóg w rękawiczkach jednorazowych.
 4. Używanie ręczników jednorazowych lub własnych.
 5. Zrezygnowanie ze zwyczajowej wspólnej modlitwy osób umywających sobie nawzajem nogi, chyba że możliwe jest pomodlenie się z zachowaniem 2-metrowego dystansu. Można ją zastąpić  wspólną modlitwą zboru przed rozpoczęciem umywania nóg.
 6. Przestrzeganie prawnego obowiązku zakrywania ust i nosa przez wszystkich uczestników nabożeństw w budynku kultowym.
 7. Nieskładanie sobie życzeń, chyba że z zachowaniem 2-metrowego dystansu, oraz niepodawanie sobie rąk, niewymienianie uścisków, nieprzytulanie się.
 8. Zachowywanie 2-metrowego dystansu i nierozmawianie ze sobą podczas przemieszczania się do pomieszczeń przeznaczonych na umywanie nóg oraz unikanie oczekiwania na swoją kolej w ciasnych zborowych korytarzach.
 9. Umycie i zdezynfekowanie rąk zaraz po obrzędzie umywania nóg.

          Zarząd Kościoła Adwentystów
                     Dnia Siódmego w RP


Warszawa, dnia 9 czerwca 2020 roku

Instrukcja przeprowadzenia uroczystości chrztu
w warunkach epidemii

 1. Katechumen, tak jak wszyscy inni uczestnicy nabożeństwa,  powinien mieć zasłonięte usta i nos.
 2. Przebieralnia powinna zostać zorganizowana w takim pomieszczeniu, aby zarówno katechumeni, jak i osoby im asystujące mogli zachować dystans 2 m.
 3. Podczas przebierania się katechumena, ze względu na możliwą potrzebę skrócenia dystansu, powinna mu w tym asystować, dla ewentualnej pomocy, raczej osoba, z którą mieszka, niż diakon czy diakonisa.
 4. Ze względu na konieczny bliski kontakt, jaki ma miejsce w basenie chrzcielnym pomiędzy katechumenem a osobą zanurzającą (pastorem lub starszym zboru), osoby te winny powstrzymać się w tym miejscu od rozmawiania ze sobą czy przemawiania do uczestników uroczystości. Formułę chrzcielną powinna wypowiadać inna osoba niż zanurzający (tak jak na kampie).  Podczas chrztu osoba zanurzająca powinna mieć również zasłonięte usta i nos. Po opuszczeniu baptysterium przez katechumena zanurzający, już sam, jeszcze z baptysterium może skierować krótkie przemówienie do uczestników.
 5. Zarówno katechumen, jak o osoba zanurzająca, a także asystujący przy wejściu i wyjściu z baptysterium diakoni – powinni mieć założone rękawiczki.
 6. Po zanurzeniu nie powinno być żadnych uścisków. Katechumen i zanurzający powinni jak najszybciej opuścić basen chrzcielny, unikając dotykania dłońmi twarzy.
 7. Nie ma informacji, że wspólne przebywanie w wodzie samo w sobie może stanowić zagrożenie zakażeniem: https://portal.abczdrowie.pl/koronawirus-w-wodzie-czy-mozna-sie-zarazic-przez-picie-wody-albo-kapiel-w-basenie-wyjasnia-dr-sutkowski
 8. Wyznanie wiary – zgodnie z jedną z możliwości przedstawionych w  Prawie  zborowym – powinno zostać złożone przed radą zboru. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której podczas nabożeństwa obok siebie stałoby kilku katechumenów, nawet jeśli mieliby zasłonięte usta i nosy.
 9. Wyznanie wiary najlepiej przeprowadzać w jego skróconej formie, a katechumeni i wszyscy inni uczestnicy uroczystości powinni zachowywać między sobą dystans 2 m.
 10. Dystans 2 m od siebie powinny również zachować  osoby modlące się podczas modlitwy poświęcającej oraz modlitwy o dary Ducha.
 11. Bezpieczny dystans należy zachować także podczas składania życzeń i wręczania kwiatów. Nie należy podawać rąk i wymieniać uścisków.

         

           Zarząd Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w RP

Do pobrania

Plik Opis
pdf Wieczerza Pańska
pdf Chrzest