|

Wyzwania życia codziennego w kwarantannie

W obecnym czasie każdy z nas staje codziennie przed wyzwaniami związanymi z obowiązującymi ograniczeniami z powodu pandemii COVID-19.
Wspólne codzienne przebywanie w ograniczonej przestrzeni może powodować napięcia, nieporozumienia i konflikty.
Dotyczy to szczególnie małżeństw, które do tej pory miały utarty rytm życia rodzinnego i zawodowego, często mijając się, lub w pośpiechu wymieniając zdawkowe informacje. Nagle okazało się, że jesteśmy ze sobą, ze swoimi dziećmi, niemalże 24 godziny na dobę. Okazuję się wtedy, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do bycia ze sobą, nie potrafimy spędzać wspólnie czasu, a może po prostu nie znamy się tak dobrze, jak wydawało się nam.

Oto kilka praktycznych rad, które przydadzą się nie tylko na czas kwarantanny.

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA ZDROWEGO MAŁŻEŃSTWA

Bez Chrystusa małżeństwo jest hazardem” – powiedziała pewna kobieta. Bóg daje mężczyźnie i kobiecie klucz do ich drogi do szczęścia – Jezusa Chrystusa. Życie w czci dla Niego oznacza, że oboje partnerzy dobrowolnie i z miłości decydują się wykonywać Jego wolę i być prowadzonymi przez przykład Chrystusa, który dobrowolnie zrezygnował ze swoich praw. On jedynie chciał wypełnić wolę Ojca. Małżeństwo wymaga współpracy, decyzje powinny być podejmowane po wspólnej wymianie uwag i dyskusji. Im więcej uwag z obu stron tym bardziej udana będzie decyzja.

SIEDEM PODSTAWOWYCH POTRZEB W MAŁŻEŃSTWIE:

1) AKCEPTACJA
sprawiaj, by twój partner wiedział, że jest ci z nim dobrze. Pozwól, by druga osoba mogła być sobą. Oznacza to raczej podkreślenie jego mocnych stron niż rozwodzenie się nad słabymi. Oznacza to, że nie należy stawiać ekstremalnych żądań ani robić porównań do innych par.
Akceptowanie partnera oznacza czynienie tego z miłością i cierpliwością, tak samo jak Chrystus zaakceptował nas.

2) UZNANIE
Wyrazy uznania muszą być wyrażane. W bardzo prosty sposób przyjmowanie drugiej osoby może stać się rzeczą naturalną, a mówienie słowa „dziękuję” pójść w zapomnienie. Małżeństwo powoli wysycha, gdy uznanie nie jest wyrażane, nawet za rzeczy małe. Właściwie to te małe rzeczy są najważniejsze. Rozwiń w sobie stosunek wdzięczności dla swojego całego życia. Użyj części swojego dziennego cichego czasu na dziękowanie Bogu. I dziękuj swemu współmałżonkowi przynajmniej raz dziennie za coś, co on zrobił.

3) ZACHĘTA
Każdy od czasu do czasu potrzebuje zachęty. Pragnie wiedzieć, że jest cenny, że to co robi jest cenne. To wzmacnia poczucie własnej godności, a tym samym zwiększa wydajność. Zbyt często rozwodzimy się nad słabymi cechami zamiast podkreślać mocne strony.

4) USZANOWANIE
Bardzo ważne jest wzajemne okazywanie sobie uwagi i bycie uprzejmym. Przykładem dla nas jest Jezus . On obmył stopy swych uczniów, pomimo, że nie było to w zwyczaju, aby robił to gość. Każdy żydowski dom miał pokój, w którym obmywano stopy. Bogaci mieli do tego służących. Obmycie przez Jezusa nóg swym uczniom było aktem prawdziwej uprzejmości. Był on przykładem człowieka chcącego służyć.
Wiele robimy, kiedy staramy się o czyjąś miłość. Ale w małżeństwie jakby zapominamy, aby dawać kwiaty, zapominamy o słodyczach, o zaproszeniach, o uwadze jaką okazywaliśmy, gdy zabiegaliśmy o miłość drugiej osoby.
Praktyczną wskazówką w tym względzie jest aby codziennie zrobić coś dla współmałżonka co wykraczałoby poza normalne obowiązki.

5) POROZUMIEWANIE SIĘ
Przez porozumienie się mam na myśli nie tylko werbalny – słowny proces, ale również pozawerbalny zachodzący pomiędzy dwiema osobami, dzięki któremu wiedzą one, że są słuchane, traktowane poważnie i rozumiane. Zamierzeniem Boga jest, aby porozumienie było oparte na miłości i czynione było umiejętnie.
Egoizm, brak przebaczenia i obawa przed brakiem akceptacji są niektórymi z wrogów porozumiewania się. Ale co jest interesujące, doradcy małżeńscy mówią, że pięćdziesiąt procent wszystkich problemów porozumiewania się wynika z milczenia męża. Po dniu rozmawiania z innymi ludźmi w pracy, chce on odpocząć. W przeciwieństwie do niego jego żona być może jest po dniu spędzonym z dziećmi lub samotnie. Chce rozmawiać. Obie potrzeby są słuszne. Zatem konieczne jest, aby para małżeńska zaoferowała sobie wzajemną pomoc.

6) FIZYCZNE UCZUCIE
Potrzeba fizycznego uczucia była pomysłem Boga . Ona dał to pragnienie mężczyźnie i kobiecie.
Wyrażanie miłości fizycznej rozciąga się od delikatnego dotyku, aż do stania się jednym ciałem. Bóg dał seks po to, aby mężczyzna i kobieta mogli głęboko cieszyć się ze wzajemnej miłości.

7) PRZEWODNICTWO
Kobieta posiada potrzebę i pragnienie kierownictwa ze strony swego męża. Nie oznacz to, że ma on być dyktatorem, który podejmuje samowolnie decyzje, albo który uważa że ma zawsze rację.
Dobry przewodnik jest kimś, kto podejmuje uzasadnione decyzje. Jest on przykładem i nadaje ton w związku z Bogiem.
Bóg powołał mężczyznę, by był przewodnikiem żony, ale nie oznacza to jego wyższości. Według Bożego stwórczego porządku kobieta jest równa mężczyźnie. Ona go uzupełnia. Pomaga mu tam, gdzie on sam nie może sobie pomóc.
Bóg nie tylko ustanowił małżeństwo, ale dał również wskazówki jak uczynić małżeństwo szczęśliwym.

Opracowanie: Monika i Tomasz Kosowscy