|

Relacja ze zjazdu okręgu dolnośląskiego

7 kwietnia 2018 roku we Wrocławiu odbył się zjazd okręgu dolnośląskiego pod hasłem „Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu”.

W niezwykle ciepłej, rodzinnej atmosferze mieliśmy przyjemność spędzić wspólnie czas z naszymi braćmi i siostrami z pobliskich zborów. Wśród pięknej muzyki i z przerwą na pyszny posiłek rozważaliśmy rolę Bożej rodziny we współczesnym świecie i ważność duchowych relacji począwszy od najmniejszej, najważniejszej komórki rodzinnej: rodziców i dzieci, męża i żony.

Podczas części na doświadczenia wysłuchaliśmy relacji ze zboru w Jeleniej Górze, która poruszyła nas i pobudziła do działania. Prosta i piękna idea działania kościołów domowych, która zbliża do siebie nas nawzajem. Ważną częścią niezwykłego działania Ducha Świętego, którego doświadcza teraz zbór w Jeleniej Górze są także codziennie spotkania o szóstej rano. Z tygodnia na tydzień poranna grupa modlitewna powiększa się i coraz więcej osób poruszonych jest do działania. Przychodzą dawno nie widziane w zborze osoby, angażują się te, które dotąd były na uboczu. Więzi się zacieśniają, a stare rany Bóg zabliźnia i pokazuje potęgę prawdziwego przebaczenia. Każdy zbór może tego doświadczyć!

Również dzieci i młodzież miały swoje miejsce na zjeździe. Podczas nabożeństwa zorganizowane były specjalne zajęcia dla nich, a po południu odbyła się zbiórka Pathfinders i Adventurer połączonych drużyn „Mustangi” Wrocław i „Puszczyki” Kotliny Kłodzkiej.

Po smacznym i zdrowym posiłku, zebraliśmy się z powrotem by wspólnie z dziećmi i Sobaszkami pośpiewać radosne pieśni o biblijnych bohaterach, reformacji i naszym Panu Jezusie. Odbył się także mały konkurs z wiedzy biblijnej na temat rodowodu Jezusa. A na zakończenie pastor Rakowski poprowadził wykład o duchowości w rodzinie. Wszyscy rozjechaliśmy się do swoich domów pełni entuzjazmu do wprowadzenia zmian w swoim życiu.

Korespondent zborowy