|

Dzień Polskiego Stowarzyszenia Zdrowa Rodzina 2018

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Kolportaż, wykonywany w należyty sposób, jest dziełem misyjnym najwyższej wagi, daje sposobność do zapoznania ludzi z doniosłymi prawdami, ważnymi na czas obecny i nader skutecznymi. Kolporter Ewangelista Ellen White

Minął następny rok naszego życia i kolejny rok służby kolporterskiej. Pomimo trudnego czasu, w jakim przychodzi nam pracować są osoby, które nie patrząc na trud i ludzką niechęć, są zaangażowane w rozpowszechnianie książek duchowych i zdrowotnościowych. Był czas, kiedy z łatwością można było sprzedać literaturę, lecz „dzisiaj” w dobie komputeryzacji i zobojętnienia religijnego, jest to bardzo utrudnione.

Osoby zaangażowane w kolportażu muszą więcej dać od siebie, aby dotrzeć do klienta, dlatego też jest prośba o modlitwę, aby Pan otwierał serca ludzkie na przyjęcie ewangelii. Powołał kolporterów nie do porażki, lecz do zwycięstwa, jest po stronie ich służby, dlatego stawia na ich drodze takich ludzi, którzy tęsknią za zbawieniem.

Wysiew „ziarna ewangelii” jest konieczny, aby mogły nastąpić żniwa. Proszę angażujcie się na ile wam czas pozwala do rozpowszechniania  literatury, to przynosi błogosławieństwo dającym i otrzymującym.

Drodzy Bracia, Siostry, Przyjaciele!

Jeżeli leży wam na sercu dzieło kolportażu literatury w Polsce i chcielibyście mieć w tym udział, możecie złożyć swój dar. Dary zebrane w dzisiejszym dniu (12 maja 2018 r.) przeznaczone będą na druk ulotek dla osób rozpowszechniających książki oraz akcje kolporterskie
w diecezjach.

Już teraz dziękujemy Wam Drodzy za złożone dary i Wasze wsparcie. Wszystkim, którzy dotychczas wspierali rozwój kolportażu serdecznie dziękujemy. Niech Pan wszystkim obficie błogosławi.

Wasz brat w Chrystusie

Krzysztof Morozowski

przełożony Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina”