|

Dzień Dobroczynności 2017

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

W tegorocznym Dniu Dobroczynności (2 grudnia 2017 r.) pragniemy pochylić się nad osobami potrzebującymi w Polsce i Afryce. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, głównie za pośrednictwem oddziałów Adwentystycznej Organizacji Pomocy i Rozwoju zwanej ADRA, od ponad 60 lat niesie pomoc ludziom w potrzebie na całym świecie. Jako Kościół jesteśmy wszędzie tam, gdzie ludzie cierpią z powodu kataklizmów, wojen czy niesprawiedliwości społecznej.

W Polsce pomagamy osobom potrzebującym za pośrednictwem Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. W ramach naszego projektu Bądź Solidarny w Potrzebie od lat wspieramy ludzi w potrzebie, koncentrując się szczególnie na szukaniu trwałych rozwiązań ich ubóstwa. Jest to praca, w której razem z wolontariuszami poświęcamy dużo wysiłku, aby o ile to możliwe, usamodzielnić te potrzebujące osoby.

Ponieważ ogólnie powodzi nam się w Polsce coraz lepiej, nasz Kościół zachęca nas, abyśmy pamiętali zarówno o osobach ubogich w Polsce, jak i za granicą – zwłaszcza o tych żyjących w krajach tak biednych, że nasz Kościół nie jest w stanie sam sprostać ich potrzebom. Dlatego powołał do istnienia w naszym kraju dwie organizacje: Chrześcijańską Służbę Charytatywną, której głównym zadaniem jest działalność dobroczynna w Polsce, oraz Fundację ADRA Polska, która skupia swoje wysiłki na pomocy charytatywnej za granicą. W tym roku każdy dar włożony do koperty zostanie po równo przekazany na rzecz działań obu tych instytucji, tj. Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej i pomocy osobom ubogim w Polsce, oraz Fundacji ADRA Polska i pomocy osieroconym dzieciom w Kenii. Jeśli ktokolwiek będzie chciał, aby jego dar w całości wsparł tylko jeden z tych projektów, powinien to zaznaczyć na kopercie. Aby wesprzeć wybrany projekt, można również wpłacić darowiznę na konto bankowe organizacji:

Chrześcijańska Służba Charytatywna – 26 1240 1994 1111 0010 3045 8599

Fundacja ADRA Polska – 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882

Apostoł Paweł w Liście do Efezjan 4,28 podaje cel naszej pracy zarobkowej – abyśmy mieli z czego udzielać potrzebującym. Uczyńmy to dziś i pamiętajmy o naszym bliźnim każdego dnia.

Z życzeniami łask Bożych

Paweł Lazar

Dyrektor
Chrześcijańska Służba Charytatywna

oraz

Piotr Nowaci

Prezes
Fundacja ADRA Polska