|

Ewangelizacja w Bydgoszczy

W dniach 11.09-24.09.16 odbyła się w naszym mieście ewangelizacja, do której zbór przygotowywał się wiele tygodni wcześniej. Zaprosiliśmy br. Samuela Bragę z Australii oraz br. Ostrowskiego w roli tłumacza.

Rozpowszechniliśmy kilkanaście tysięcy ulotek i zaproszeń. O wykładach można też było dowiedzieć się z reklamy w radiu i prasie. Program nosił tytuł nieco tajemniczy, ale i przez to zachęcający tytuł „Otwarte Ogrody” i odbywał się w wynajętej sali hotelu Holiday Inn w centrum Bydgoszczy.

Każdy wykład teologiczny br. Samuela był poprzedzony częścią artystyczną w wykonaniu „wsparcia” z sąsiednich zborów oraz krótkim wykładem medycznym na różne tematy. Uczestnicy każdego popołudnia nie mogli doczekać się br. Bragi, który otwierał przed nami „Najpiękniejsze stronice Pisma Świętego”, a robił w tak pasjonująco, że czas mijał niezwykle szybko. Codziennie odbywały się krótkie konkursy z nagrodami w postaci pozycji książkowych. Na zakończenie ewangelizacji każdy uczestnik otrzymał Biblię. Nie sposób zapomnieć o niewielkiej atrakcji każdego spotkania – degustacji, którą przygotowywały siostry ze zboru.

Ostatni wykład, podczas którego miał miejsce chrzest święty, miał miejsce w już w zborze. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem a ich ciepła atmosfera długo pozostanie w naszej pamięci.