|

Chrzty w Bydgoszczy

W dniu 31 grudnia 2016 r. w zborze bydgoskim odbył się  Chrzest Święty. Przymierze z Panem zawarli Elżbieta i Damian, Waldemar i Rafał.

Postanowili oni dalszą drogę życiową  przejść z  naszym Zbawicielem. Chrztu udzielił pastor Ryszard Jankowski – Przewodniczący Diecezji Zachodniej. Ta uroczystość napełniła radością serca nie tylko osób ochrzczonych, ale wszystkim zborownikom. Po uroczystym nabożeństwie odbył się wspólny posiłek.

W dniu 10 grudnia 2016 r. przyjęli Chrzest Święty Grzegorz i Misza. Br. Grzegorz nauki nauki biblijne poznał już wiele lat temu. W tym roku uczestniczył w ewangelizacji i wykładach pastora Samuela Bragi, po których pragnął zawrzeć przymierze z Panem. Br. Misza przyjechał z Ukrainy, uczestniczył w nabożeństwach zboru bydgoskiego, dając się poznać jako ugruntowany w przesłaniu adwentowym wyznawca. Zbór bydgoski z wielką radością przyjął decyzję obu braci, życząc im na dalszej drodze życia bliskiej więzi z Bogiem i wytrwałości w doświadczeniach.