|

5 rocznica działalności projektu Otwarte Drzwi w Gdańsku

Od września 2010 roku co drugą i czwartą sobotę miesiąca realizowany jest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego przy ulicy Jaśkowa Dolina 21 w Gdańsku projekt Otwarte Drzwi.

Projekt adresowany jest szczególnie dla osób ubogich i niepełnosprawnych aczkolwiek może z niego korzystać każda chętna osoba. W pierwszej części projektu wydawany jest nieodpłatnie posiłek. Dla osób, które chcą pozostać do godziny 18.00 lub dłużej organizowana jest zawsze druga część projektu w ramach której, głównie w oparciu o uniwersalne nauki Pisma Świętego, prowadzone są prelekcje i spotkania, których celem jest  wyrabianie zaradności osobistej i umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych oraz pobudzanie do aktywności społecznej. W trakcie trwania całego projektu prowadzone są również indywidualne konsultacje, których celem jest wychodzenie naprzeciw indywidualnym potrzebom beneficjentów. W każdym spotkaniu bierze udział od 40 do 60 osób w tym ok. 20 osób z niepełnosprawnością. Wielu beneficjentów tego projektu zmienia swoje życie na lepsze np. podejmuje decyzje o porzuceniu nałogów, wzrasta ich samodzielność w życiu osobistym oraz umiejętność samodzielnego wypełniania ról społecznych (mniejsza przestępczość, wyższa kultura osobista, poprawa umiejętności interpersonalnych). Organizatorów projektu cieszy również chęć jego beneficjentów do angażowania się wolontaryjnie w prace związane z tym projektem oraz otoczeniem. W wyniku tej kilkuletniej pracy stworzyła się grupa około 25 osób regularnie uczestnicząca w spotkaniach, która posiada ze sobą oraz z organizatorami projektu przyjacielskie więzi. Z racji dużego zróżnicowania wśród beneficjentów prowadzone są również działania, których celem jest kształtowania wśród uczestników projektu właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.