|

Dzień Żniwno-Dziękczynny 2016

Drodzy w Chrystusie!

Pragnę Was powitać słowami Dawida: „Błogosław duszo moja Panu i wszystko co we mnie imieniu Jego świętemu! Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego!”

Kolejny raz będziemy wspólnie obchodzić szczególną sobotę, którą nazywany; „Żniwno-Dziękczynną”. W ten sposób chcemy naszemu Bogu podziękować, za Jego niezwykłą dobroć i troskę jaką nam okazuje. Nie tylko chleba jest pod dostatkiem w naszych domach, ale również wiele innych potrzebnych produktów.

Każdego dnia powinniśmy nosić w naszych sercach olbrzymią wdzięczność wobec naszego Boga, nie tylko za dary, zdrowie czy dobre samopoczucie. Przede wszystkim za ofiarę Pana Jezusa na Golgocie. Każdego dnia o tym rozmyślajmy, a dzisiaj z tego powodu okażmy Mu szczególną wdzięczność! Chciałbym żeby nasze serca były przepełnione ciągłą wdzięcznością dla naszego Boga, który nam przebacza, chroni, obdarza łaską, uzdrawia i zbawia.

Dzisiaj, oprócz wspólnych modlitw, pieśni, opowiadania doświadczeń i spędzenia czasu na wspólnym posiłku, chcemy również złożyć dar wdzięczności w postaci naszych środków finansowych. Dary, które chcemy zebrać w II części nabożeństwa będą przeznaczone na szczególny projekt. Chcielibyśmy zebrane środki przeznaczyć na działalność prozdrowotną.

Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom i życzyć aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło Wam w każdej chwili  życia.

Wasz brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski