|

Konferencja Starszych Zboru w Poznaniu

ZAPROSZENIE!

KONFERENCJA STARSZYCH ZBORU

POZNAŃ, 24.04.2016

Drodzy w Chrystusie!

Zapraszam Starszych i Kierowników zboru na Diecezjalną Konferencję Starszych Zboru, która odbędzie się dnia 24 kwietnia o godz. 10.30 w Poznaniu przy ulicy Zeylanda 11.  Chciałbym spotkać się ze wszystkimi osobami kierującym zborami i grupami. To znaczy, że jeśli jest powołana na urząd Starszego Zboru więcej niż jedna osoba, to proszę o przyjazd wszystkich. Spotkanie to jest niezwykle ważne dla nas.

Pragniemy dzielić się doświadczeniami, pomysłami w celu bardziej skutecznego zwiastowania ewangelii. Oprócz tego chcemy wielbić Pana, modlić się i wyrażać wdzięczność za Jego miłość i niezwykłe prowadzenie. Jesteśmy świadomi powagi czasu i powierzonego nam zadania do wykonania. Jako liderzy potrzebujemy szczególnej Bożej mądrości i kierownictwa. Wszyscy potrzebujemy obecności Ducha Świętego, który wpierw przekształci nasz charakter i odnowi w nas podobieństwo do Chrystusa, a następnie uczyni nas użytecznymi sługami Bożymi.

Gościem naszej Konferencji i zarazem głównym mówcą będzie pastor Patrick Johnson z Wydziału Trans-Europejskiego. Pragnie skierować do nas szczególne poselstwo poświęcone zagadnieniu „Ożywienia i Reformacji”. Jestem przekonany, że przedstawiony program wiele wniesie do naszego życia duchowego i naszych zborów.

Proszę o uczestniczenie w Konferencji wszystkich powołanych na urząd Starszych. Dołóżcie wszelkich starań, żebyśmy mogli się spotkać i wspólnie uczestniczyć w przygotowanej konferencji.

Nasze spotkanie pragniemy zakończyć około godz. 17.00.

Niech Łaskawy Bóg błogosławi i prowadzi Was każdego dnia i obdarzy szczególną mądrością i łaską.

Proszę o modlitwy w intencji naszego spotkania.

Niech łaska i miłość Boża pozostanie z Wami.

Wasz brat w Chrystusie
Ryszard Jankowski