|

Szkolenie katechetów – Poznań, 22 maja 2016

SZKOLENIE KATECHETÓW

Nauczanie dzieci to nie tylko sprawa powołania, ale także odpowiednich kompetencji społecznych, umiejętności wychowawczych, wiedzy i poświęcenia. Bycie katechetą, nauczycielem wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i ubogacania swojego warsztatu, dlatego też z ogromną przyjemnością pragnę poinformować o szkoleniu dla katechetów, które będzie miało miejsce w Diecezji Zachodniej, w Poznaniu, ul. Zeylanda 11, w dniu 22 maja (niedziela), w godzinach od 10:30 do 15:30.

Na szkoleniu zajmować będziemy się takimi tematami jak: regulacje prawne niezbędne przy zakładaniu i prowadzeniu punktów katechetycznych, metody pracy z dziećmi i młodzieżą na lekcjach religii, znaczenie i rola nauczania religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu wszystkich tych, którzy prowadzą lekcje religii i tych, którzy dopiero się do tego przygotowują.

Proszę o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 15 maja, do sekretariatu Diecezji Zachodniej, pod numerem telefonu: 61 847 28 76 lub e-mail: diecezja@zaufanie.pl

Dyrektor Sekretariatu Edukacji

Beata Baron