|

Zjazd Diecezji Zachodniej 2015

Drodzy w Chrystusie!

Radujcie się w Panu zawsze powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Słowa te zachęcają nas i motywują do pełnego zaufania Bogu i powierzenia Mu swojego życia. Możliwe, że zmagamy się z poważnymi problemami i trudnościami i jest nam bardzo ciężko. Możliwe, że nie widzimy żadnego wyjścia z trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. To właśnie wówczas jest potrzeba jeszcze większego zaufania Bogu.

Powinniśmy więcej modlić się niż czynimy to dotychczas. Pan obiecał, że gdy dwaj lub trzej zbiorą się w Jego imieniu, tam On będzie wśród nich. Spotkania modlitewne powinny być praktykowane w każdym zborze. Powinniśmy więcej modlić się niż mówić. Studiować obietnice biblijne i w oparciu o nie, zanosić prośby i dziękczynienia do naszego Ojca Niebieskiego. Jednocześnie chcę prosić Was o modlitwy w intencji Zjazdu Diecezji, który pod hasłem: „CHRYSTUS – ŻYCIEM”  odbędzie się  4-6 czerwca w Gdańsku. Chcemy, żeby szczególnym i najważniejszym uczestnikiem tego spotkania bym sam Bóg: Ojciec, Syn Jezus Chrystus oraz Duch Święty. Przedstawiciele naszych zborów spotkają się, żeby uwielbić Boga i podziękować za Jego prowadzenie. Pragniemy również prosić o szczególną mądrość przy podejmowaniu ważnych decyzji, a w szczególności przy wyborze kierownictwa i Rady Diecezji na kolejną kadencję.

Chciałbym podać jeszcze jedną intencję, która powinna być ważna dla nas wszystkich. Gdy przyglądamy się wydarzeniom oraz kataklizmom, które mają miejsce na świecie, to powinno rodzić się w nas pragnienie bliskiego powrotu Chrystusa. To my Adwentyści, jako Boży szczególny lud, powinniśmy każdego dnia zanosić błagania: Przyjdź Panie Jezu, czekamy na Ciebie. Na tej ziemi jest tyle nieszczęścia i cierpienia, prosimy Przyjdź i połóż kres temu wszystkiemu złu. Panie Jezu tęsknimy za Tobą! Przyjdź Panie Jezu. Czekamy na Ciebie!

Drodzy proszę Was o prowadzenie spotkań modlitewnych w zborach, ale również, módlcie się w tych intencjach w waszych domach każdego dnia – rano (pomiędzy 7:00-9:00 godz.) i wieczorem (między 20:00-22:00 godz.) Natomiast w sobotę 30 maja w szczególny sposób pragniemy zjednoczyć się w poście i modlitwie w podanych intencjach.

Niech nasz pełen miłości Bóg kieruje naszym życiem i uczyni nas ludźmi jeszcze większej wiary i modlitwy.

Wasz brat w Chrystusie
Ryszard Jankowski