|

Relacja ze Zjazdu Diecezji Zachodniej – Gdańsk, 2015

Chrystus – Życiem

Relacja ze Zjazdu Diecezji Zachodniej, Gdańsk, 4-6 czerwca 2014

artykuł aktualizowany

Nabożeństwo dziękczynne – sobota, 6 czerwca 2015 r.

 • (15:04) Przed godz.15.00, po wspaniałym posiłku przygotowanym przez zbór w Gdańsku i okoliczne zbory, rozpoczęła się popołudniowa część nabożeństwa. Obecnie przemawia pastor Jarosław Dziegielewski. Będzie również czas na dzielenie się doświadczeniami, koncert pieśni oraz na indywidualne rozmowy i spotkania. Wspaniała pogoda i miejsce w jakim odbywa się Zjazd sprzyjają dobrej i ciepłej atmosferze spotkania.
 • (12:41) Po przerwie budynek Domu Modlitwy ponownie wypełnił się wyznawcami z tutejszego zboru, wyznawcami z okolicznych zborów oraz delegatami na Zjazd. Po zaśpiewaniu kilku pieśni i modlitwach rozpoczęta została druga część nabożeństwa. Następnie pieśń „Zwróć swój wzrok na Jezusa ” zaśpiewała Małgosia Hoffmann. Przewodniczący Kościoła, Jarosław Dzięgielewski przedstawił nowopowołane osoby: przewodniczącego Diecezji, pastora Ryszarda Jankowskiego, sekretarza – skarbnika, Tomasza Kosowskiego oraz członków Rady Diecezji. Modlił się pastor Lowell Cooper i pastor Jarosław Dzięgielewski. Następnie śpiewał Mario. Pieśń została skomponowana przez naszego gościa, jak powiedział, w szczególnym i trudnym dla Niego okresie życia. Kazaniem służy pastor Lowell Cooper.
 • (11:33) Uczestnicy Zjazdu mieli możliwość jeszcze raz wysłuchać pięknej pieśni w wykonaniu Mario Diaz. Po zebraniu darów Szkoły Sobotniej nastąpiło zakończenie pierwszej części nabożeństwa i krótka przerwa.
 • (10:53) Po zakończonym studium lekcji Szkoły Sobotniej i wysłuchaniu pieśni wykonanej przez Żanetę Sieja – Rzezińską nastąpił czas  dzielenia się doświadczeniami z różnych form działalności Kościoła.
 • (10:22) Na rozpoczęcie nabożeństwa śpiewał Mario Diaz z Meksyku. Następnie wspólną pieśnią numer 22 i modlitwami dwóch osób oraz tekstami Pisma Świętego rozpoczęła się pierwsza część nabożeństwa. Studium Szkoły Sobotniej prowadzone jest przez pastora Jarosława Jarosza.

Drugi dzień Zjazdu (część sesyjna) – piątek, 5 czerwca 2015 r.

 • (16:03) Modlitwami i pieśnią „Pod Twą obronę” został zakończony Zjazd Diecezji Zachodniej w Gdańsku.
 • (15:14) Odgłosowany został skład Rady Diecezji. W ciągu najbliższych czterech lat w jej skład będą wchodzić następujące osoby:
  1. Danuta Kania
  2. Krzysztof Świerkowski
  3. Marian Cała
  4. Henryk Kędzierski
  5. Marek Chełmiński
  6. Anna Żurkowska
  7. Marek Skrzypczak
  8. Daniel Czepiżak
  9. Beata Kowalczyk
  10. Dariusz Maślanka
 • (13:46) Trwa przerwa obiadowa, w czasie której Komisja Skrutacyjna zajmuje się podliczaniem głosów na proponowane osoby do Rady Diecezji.
 • (11:40) Obecnie Komitet rozpoczął dalsze prace nad wyborem członków Rady Diecezji.
 • (11:36) Komitet Nominacyjny podał kandydaturę pastora Tomasz Kosowskiego na stanowisko Sekretarza – Skarbnika. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła, ze na najbliższą kadencję funkcję Sekretarza -Skarbnika objął Tomasz Kosowski.
 • (11:16) Obecnie delegaci słuchają doświadczeń z pracy misyjnej delegatów. Komitet Nominacyjny w dalszym ciągu obraduje. Wszyscy oczekują propozycji na urząd Sekretarza, Skarbnika oraz Członków Rady Diecezji.

 • (9:46) O godz. 9.00 rozpoczęła się pieśnią i modlitwami dzisiejsza sesja Zjazdu. Następnie Komitet Nominacyjy podał kandydaturę pastora Ryszarda Jankowskiego na funkcję Przewodniczącego Diecezji na najbliższą kadencję. Delegaci oddali swoje głosy. Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną zostało ogłoszone, że Przewodniczącym Diecezji został pastor Ryszard Jankowski.

Pierwszy dzień Zjazdu – czwartek, 4 czerwca 2015 r.

 • (23:10) Komitet Nominacyjny nie zakończył jeszcze pracy. Dalszy ciąg obrad będzie w piątek.
 • (17:13) O godz. 16.30 rozpoczęła się kolejna sesja Zjazdu. Komitet Organizacyjny przedstawił propozycje członków Komitetu Nominacyjnego oraz stałego Komitetu Statutowego. Po odgłosowaniu i modlitwach o Boże prowadzenie Komitet Nominacyjny udał się na obrady.
  Obecnie Uczestnicy Zjazdu dzielą się doświadczeniami z różnych form pracy misyjnej.
 • (15:20) Trwa przerwa w obradach do godziny 16.30. W tym czasie obraduje Komitet Organizacyjny.
 • (14:04) Obecnie trwa dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań. Od godz. 14.00 ma nastąpić przerwa obiadowa.
 • (13:11) Po prezentacji zdjęć z różnych form działalności Diecezji i zborów jest przedstawiane sprawozdanie sekretarza i skarbnika Diecezji.
 • (12:26) Po zakończonym nabożeństwie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Statutowego Zjazdu Diecezji Zachodniej. Nastąpił wybór trzech sekretarzy Zjazdu w osobach: Anna Żurkowska, Ewa Hopa i Lidia Szłowieniec. W chwili obecnej jest czas sprawozdania z działalności Diecezji w latach 2011-2014, przedstawianego przez Przewodniczącego Diecezji Ryszarda Jankowskiego.
 • (11:19) O godzinie 11.00 w budynku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 21 rozpoczął się Zjazd Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, którego hasło brzmi: „Chrystus – Życiem”. Na rozpoczęcie, zgromadzeni delegaci zaśpiewali pieśń numer 300 i modliła się Agnieszka Wesołowska, Tomasz Kosowski i Henryk Kędzierski. Obecnie przemawia wiceprzewodniczący Generalnej Konferencji Lowell Cooper.