|

Korespondencja z Bydgoszczy

W dniach 22-30.08.2014r. w Bydgoszczy odbył się Modlitewno-Ożywieniowy Obóz Misyjny, a w dniach 30-31.08.2014 II Zjazd Misyjnej Grupy Terenowej Okręgu Kujawskiego pod hasłem „…aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa” (2 Kor. 12,9), w którym łącznie wzięło udział 27 osób. Jednym z uczestników obozu był Andres z Gwatemali, który przyjechał do Polski, aby studiować na WSTH.

Program obozu był tak ułożony, by było w nim miejsce na dwukrotne w ciągu dnia wyjście misyjne i wykłady (do południa i po południu) tak, aby mogły w nich wziąć udział również pracujące osoby ze zboru.

Dzień rozpoczynał się zawsze osobistym czasem z Panem Bogiem i obowiązkową gimnastyką , a po nabożeństwie i śniadaniu miały miejsce wykłady na temat „Zasad interpretacji Pisma Świętego”, które prowadził pastor Piotr Hoffmann, a także różnego rodzaju szkolenia i warsztaty prowadzone przez pastora oraz inne osoby.

Przez pierwsze trzy dni wieczorem odbywały się wykłady pt. „Ellen White – Posłaniec Pana”, wyjaśniające m.in. dlaczego Kościół Adwentystów Dnia Siódmego uważa, że Ellen White jest Bożym prorokiem.
Od wtorku do soboty o godz. 19:00 słuchaliśmy wykładów z Księgi Objawienia i Księgi Daniela, na które przyszły również zaproszone przez nas osoby. Wykłady te prowadził pastor Piotr Hoffmann. Jedna z uczestniczek spoza Kościoła po wykładzie powiedziała nam, że bardzo jej się podobały wykłady i że Pan Bóg ostatnio „kładzie jej na sercu” sprawę soboty.

We wtorek w ramach dopołudniowego programu duchowego zorganizowaliśmy wycieczkę do pobliskiego leśnego parku, gdzie na łonie natury wielbiliśmy naszego Boga śpiewem i modlitwą. Wysłuchaliśmy też kazania, które wygłosił pastor Piotr Zawadzki.

Po obozie w Bydgoszczy zostały kontakty z odbytych misji do osób, które chcą uczestniczyć w lekcjach biblijnych, chwała niech będzie za to Panu Bogu.

W czasie tego obozu dzięki Panu Bogu mieliśmy miłą, ciepłą atmosferę i możliwość stawienia czoła różnym wyzwaniom, co pozwoliło poznać nam nasze dary, którymi Pan Bóg nas obdarzył.

 

 


 

12 lipca 2014r. na kampie w Zatoniu chrzest przyjęła nasza najmłodsza siostra Kinga. Kinga została przyjęta do zboru 13 września. Wzruszona powiedziała, że wybierając Pana Jezusa wybrała życie. Pan Jezus jest światłością jej życia. Ten sobotni dzień był szczególnym nie tylko dla Kingi, ale też dla całej rodziny zborowej, do której dołączyło kolejne dziecko Boże.

Również 13 września miało miejsce rozpoczęcie roku katechetycznego. Motywem przewodnim tej uroczystości były słowa Psalmu 119 „W sercu moim przechowuję słowo Twoje”. Cały zbór modlił się za dzieci, które są nie tylko naszą przyszłością, ale i teraźniejszością, aby Słowo Boże było w ich sercach.

korespondent