|

Kolonie letnie Osina Wielka

Od 6 do 13 sierpnia we wsi Osina Wielka odbyły się kolonie rodzinne dla 19 dzieci i młodzieży z rodzin adwentowych jak i z zaprzyjaźnionych rodzin spoza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Koloniści przyjechali z terenów Dolnego i Górnego Śląska. W zorganizowaniu ich pobytu zaangażowali się rodzice, którzy udostępnili swój dom: Renata i Mirosław Kania; posiłki pomagały przygotowywać gospodyni – Iwona Wartak z Wałbrzycha i Dorota Ludwin z Nowej Rudy, a program biblijny KID – Czyńmy Dzieci Uczniami Jezusa, pieśni i wycieczki przygotowali i prowadzili braterstwo Anna i Adam Sobaszek.

Przez tydzień uczestnicy mieli okazję poznawać i utrwalać znajomość Słowa Bożego. Mówiono od czego zależy nasza wiara, o znaczeniu wzrostu duchowego w naszym życiu, o owocu, darach i sposobach działania Ducha Świętego oraz o tym jak uzyskać nową naturę. Teksty Słowa Bożego przedstawiane były poprzez różne formy artystyczne: rysunki, prace w plastelinie, teatralne scenki biblijne oraz praktyczne działanie: rozpoznawanie ziaren, pieczenie chleba razowego, ćwiczenia i gry sprawnościowe.

Na zakończenie kolonii uczestnicy otrzymywali drobne upominki: Biblie, literaturę chrześcijańską, a także maskotki i przybory szkolne.

Dzięki dofinansowaniu z Diecezji Zachodniej mogły odbyć się ciekawe wycieczki: na odkryty basen, do wioski indiańskiej oraz jazdy konne i bryczką.

„Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie” (1Tes. 5, 21).

A.A.S