|

Korespondencja z Bystrzycy Kłodzkiej

Po raz kolejny serca dzieci podbijał biblijny teatrzyk kukiełkowy „ Zagubiona owieczka”. Ten chrześcijański  występ artystyczny odbył się dnia 29.05 2014 r w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej.

Dzieci i młodzież z Romskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, uczęszczające na katechezę prowadzoną w szkole podstawowej i gimnazjum przez katechetów KADS Annę i Adama Sobaszek, zwiastowali dobrą nowinę  w pieśniach ku chwale Bożej i spektaklu słowno – muzycznym opartym na przypowieści Jezusa z Ew.Łuk.15,4-7. Ponad 100 uczniów w wieku wczesnoszkolnym spontanicznie reagowało w czasie występu tym bardziej, że występująca młodzież romska śpiewała  z entuzjazmem,  radością, przy wtórze perkusyjnych instrumentów orfowskich i gitary, przekazując w ten sposób całą swoją miłość do Boga – naszego Dobrego Pasterza.

Chętne dzieci po spektaklu zabrały ze sobą kieszonkowe Biblie „Gedeonitki” z bilecikiem informującym, gdzie mogą sobie same przeczytać  przypowieść. Inne wzięły udział w krótkim konkursie biblijnym, w którym za poprawne odpowiedzi otrzymywały kolorowe naklejki z cytatami ze Słowa Bożego. Dyrektor szkoły  i nauczyciele na pamiątkę otrzymali misyjną książkę roku „ Ponad wyobraźnią” wraz filmem DVD : „Ziemia świadek stworzenia.

A.A.S.


„Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich” (1Kor. 12, 6)

Dnia 03.06.2014 r w Szpitalu w Bystrzycy Kłodzkiej miało miejsce spotkanie ewangelizacyjne. Siostra Teresa W. z Wrocławia, przebywająca na turnusie rehabilitacyjnym w tymże szpitalu pragnęła, aby głosić ewangelię wśród pacjentów. Dzięki kontaktowi ze śpiewającym ewangelistą Adamem Sobaszek wspólnie, spontanicznie zorganizowali spotkanie, na którym znalazło się około 25 osób w tym pacjentów i personelu oddziału rehabilitacyjnego. Pielęgniarki szpitala udostępniły salę rehabilitacyjną, gdyż oddział nie dysponuje świetlicą i same zapraszały i sprowadzały pacjentów z całego oddziału. Brat Adam Sobaszek dał godzinny recital, w którym przez pryzmat osobistych doświadczeń i pieśni uwielbiających Boga przekazał poselstwo miłości naszego Ojca do każdego człowieka.

Siostra Teresa wraz z ewangelistą rozdali książki misyjne : „On przychodzi”, „Poza wyobraźnią”, „Znaki Czasu” oraz płyty CD z pieśniami, „Mesjasz” i „Ziemia – świadek stworzenia”.

A.A.S.