|

Korespondencja z Bydgoszczy

11 stycznia 2014 roku w bydgoskim zborze, jak co roku, dzieci z nauczycielkami przygotowały program artystyczny związany z rozpoczęciem Nowego Roku, a my, dorośli odwdzięczyliśmy się im upominkami wręczonymi po nabożeństwie. Te chwile bycia z sobą i obdarowywania się zawsze chwytają za serce i budują więzi.

26 stycznia 2014 roku z okazji Dnia Seniora gościliśmy seniorów z Torunia, Inowrocławia, Chełmna oraz ich przyjaciół. Program prowadził pastor Piotr Zawadzki, który zaprezentował slajdy na temat aktywności osób w wieku emerytalnym. Dzieci i młodzież z Chełmna wspaniale ubarwiły ten dzień wielbiąc Boga specjalnie przygotowanym programem artystycznym. Pastor Ryszard Jankowski podkreślił, że Bóg w swoim Słowie mówi o pięknym etapie w życiu, jakim jest starość, podając jednocześnie przykłady wdzięczności i godnego traktowania osób starszych. Dzieci z bydgoskiego zboru obdarowały wszystkich uczestników upominkami w postaci kalendarzy i własnoręcznie wykonanych laurek. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem. Uczestnicy z dużą radością odebrali słowa nadziei i pociechy oraz życzenia skierowane pod ich adresem. Dla części gości był to pierwszy kontakt z naszym Kościołem. Wszyscy rozeszli się w przekonaniu dobrze spędzonego dnia, błogosławionego czasu z Panem i bliźnim.

1 lutego 2014r. gościem w naszym zborze był brat Michał z Chełmna, który zaproponował powołanie chóru międzyzborowego. W jego skład wejdą członkowie zborów z Torunia, Chełmna i Bydgoszczy. Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych odbyło się po nabożeństwie.

Bardzo miłą tradycją stało się składanie życzeń urodzinowych członkom naszego zboru i gościom. W imieniu całego zboru życzenia składa siostra Ania, która do życzeń dołącza własnoręcznie zrobione przepiękne okolicznościowe kartki ozdobione samodzielnie wykonanymi zdjęciami przyrody. Każde zdjęcie jest małym dziełem sztuki chwalącym naszego Stwórcę. Twórczość siostry Ani cieszy serce i oko, dlatego wszyscy z oczekujemy tego dnia. Styczniowe życzenia wzbogacone są słowami z Księgi Micheasza 7.18-19 „Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę. Odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy” , a do solenizantów z lutego skierowane są słowa z Listu Św. Pawła do Filipian 4.6-7: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”.
Bardzo lubimy te chwile i czekamy na nie w poczuciu, że jesteśmy ważnym ogniwem Bożej Rodziny.

W dniach 8 – 9 lutego w naszym zborze pastor Zdzisław Ples przedstawił dwa wykłady zatytułowane „Między stresem a depresją”. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko członków zboru, ale również mieszkańców Bydgoszczy. Pastor w przystępny sposób omówił naturę stresu i depresji, przedstawił skrajne stany psychiczne, a także sposoby radzenia sobie ze stresem. Wskazał na największego lekarza, jakim jest nasz Stwórca. Jezus przyjmuje wszystkich utrapionych, ale trzeba skorzystać z tego zaproszenia i przyjść do Zbawcy. Razem będzie łatwiej przejść przez życie.

korespondent