|

Odszedł pastor Franciszek Pellowski

28 stycznia br., w wieku 74 lat, zmarł pastor Franciszek Pellowski – kaznodzieja, duszpasterz, wieloletni duchowny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a także sekretarz oraz przewodniczący Diecezji Zachodniej. Odszedł pełen wiary i pokoju Bożego pozostawiając w smutku żonę, syna, synową, dwie wnuczki, rodzinę oraz grono znajomych i przyjaciół, z nadzieją rychłego zmartwychwstania.

Franciszek Pellowski urodził się 11 lutego 1940 roku w Płocicach. W 1966 ukończył Seminarium Duchowne, a następnie rozpoczął pracę w Kościele w charakterze pracownika biblijnego. W 1968 roku zawarł związek małżeński z Barbarą (z domu Kowalską). W roku 1970 uzyskał status kaznodziei próbnego, a w roku 1974 został ordynowany do służby kaznodziejskej.

Przez dwie kadencje pełnił funkcję sekretarza Diecezji Zachodniej, a w późniejszym czasie został wybrany przewodniczącym Diecezji Zachodniej. Funkcję tę pełnił do roku 2000. W czasie swojej wieloletniej służby pracował m.in. w zborach w Elblągu, Hajnówce, Skierniewicach, Warszawie oraz Bielsku-Białej, Wrocławiu, Poznaniu oraz Bydgoszczy. Po odejściu na emeryturę kontynuował swoją służbę pastorską na terenie okręgu Kujawsko-Pomorskiego.

Rodzinie i przyjaciołom pastora Pellowskiego składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia oraz słowa pocieszenia i biblijnej nadziei na dzień zmartwychwstania przy powtórnym przyjściu Chrystusa.

 


WSPOMNIENIE O PASTORZE FRANCISZKU PELLOWSKIM

Pastor Franciszek Pellowski odszedł z grona kaznodziejskiego po długiej chorobie, ale do końca swej ziemskiej pielgrzymki dał się poznać jako wierny sługa Boży i niezwykle sympatyczny, zawsze uśmiechnięty człowiek. Osobiście miałem przywilej odwiedzać go i jego sympatyczną małżonkę Basię nie tylko w czasie choroby. Widywaliśmy się podczas wykonywania duszpasterskich obowiązków, jak również w czasie realizacji wielu ewangelizacyjnych projektów, gdy jako pastor zboru wrocławskiego, a później sekretarz Diecezji odwiedzał mnie w Jeleniej Górze, i nie tylko mnie, bo również kolegów – pastorów Diecezji Zachodniej.

Podczas konferencji duchownych dzielił się swym bogatym doświadczeniem jakie nabył podczas wieloletniej służby. Jako przewodniczący Diecezji Zachodniej (funkcję tę pełnił przez trzy kadencje) podchodził do swych obowiązków ze swą wrodzoną pilnością, a także zawsze służył dobrą radą i chęcią niesienia pomocy tam, gdzie dostrzegał problemy czy zniechęcenia wśród współwyznawców i grona kaznodziejskiego. Jego szczególną cechą była umiejętność delegowania obowiązków służby współpracownikom – kolegom, których zdolności i umiejętności potrafił docenić. Czynił to z pokorą nigdy nie podkreślając swego autorytetu jako przewodniczącego Diecezji.  Jego celem było dobro i zbawienie drugiego człowieka, a cel ten przyświecał mu przez wszystkie lata jego owocnej służby.

Gdy przeszedł w stan spoczynku (na emeryturę) nadal pełnił obowiązki pastora w zborze bydgoskim, a ostatnio w zborze wrocławskim, gdzie służył do ostatnich chwil, pomimo postępującej choroby. Jest nam niezmiernie smutno i będzie nam brakować umiłowanego przez wszystkich brata w Chrystusie, kolegi i pastora. Jedynym pocieszeniem pozostaje nam „nadzieja”, które nigdy nie umiera tak długo, jak długo wierzymy, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce, aby powitać swych wiernych, a wśród nich drogiego nam brata w Chrystusie Franciszka.

pastor Stanisław Niedziński, przewodniczący Stowarzyszenia Kaznodziejskiego

źródło: https://www.adwent.pl/wydarzenia/newsy/627-odszedl-pastor-franciszek-pellowski