|

Korespondencja z Bydgoszczy

Maj i czerwiec 2013 w Bydgoszczy

W dniu 18 maja 2013r. w zborze bydgoskim odbył się zjazd młodzieży, który jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem.

W czasie sobotniego nabożeństwa, brat Filip, w apelu skierowanym przede wszystkim do młodych ludzi, zachęcał do chodzenia z Bogiem, podkreślał atrakcyjność tej drogi, wskazywał na budowanie wiary poprzez codzienne relacje ze Stwórcą.

W apelu ewangelizacyjnym siostra Wiktoria dzieliła się własnymi doświadczeniami z przygotowań do matury, której tematem było porównanie różnych motywów końca świata – w Biblii i w utworach literackich. Była to doskonała okazja do mówienia o Bogu wielu napotkanym osobom, między innymi pasażerom w autobusie. Siostra radziła, aby w modlitwie prosić Boga o doświadczenia, przewodnim motywem winny być słowa Psalmu 40.10,11: „Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie, Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości twojej, Opowiadałem o wierności twojej i zbawieniu twoim; Nie zataiłem łaski i wierności twojej wobec wielkiego zgromadzenia.”

Kazanie pastora Zdzisława Plesa, które jak zwykle jest dla nas „ucztą duchową”, tym razem odnosiło się do systemu wartości, wynikającej z niego misji i wizji oraz priorytetów życiowych.

Pastor podkreślił, że najważniejszymi zasadami w życiu człowieka jest miłość do Pana Boga i bliźniego.

Młodzi ludzie podczas całego nabożeństwa pieśniami chwalili Pana, wysławiali Jego moc.

W programie popołudniowym pastor Zdzisław Ples ponownie służył kazaniem, tym razem na temat „Wielkiego Boju”.

Bardzo przez wszystkich oczekiwanym punktem zjazdu był kontakt z naturą. Nie tylko młodzież, ale również starsi zborownicy wieczorem spotkali się przy ognisku, śpiewali pieśni i wzajemnie się budowali na chwałę naszego Pana.

25 maja 2013r. obchodziliśmy w naszym zborze  „Dzień rodziny chrześcijańskiej”. Dzieci, wierszami przedstawionymi z dużym zaangażowaniem, wielbiły Pana Boga i podkreślały dużą rolę w ich życiu: mamy, taty, babci, dziadka, wujka, cioci i innych krewnych. Bardzo wzruszające były słowa skierowane do nas przez najmłodszych: „W Dniu rodziny chrześcijańskiej słowa z serca płyną, by Jezus opiekował się całą rodziną”.

Nasz pastor – Piotr Zawadzki,  przytaczając słowa Pisma Świętego z  Mk 10.29-30, wskazał na najważniejszą  dla chrześcijanina rodzinę,  którą jest nasz Stwórca i kościół. Pastor podkreślił,  że żyje nasz Bóg i Jezus, dlatego nigdy nie będziemy sierotami. Pan Bóg kocha każde dziecko sercem jego matki. Te słowa są dla wierzących wsparciem i nadzieją.

8 czerwca 2013r. nasze dzieci i młodzież oraz siostry – nauczycielki zakończyły rok katechetyczny. Oprawą tej uroczystości był program pt. „Zwycięzca” w formie rozważań młodych ludzi nad określeniami zasłyszanymi z Biblii: „białe szaty”, „księga żywota”,  „odpuszczenie grzechów”, „korona życia”, „nowe imię”, „druga śmierć”, „drzewo żywota”, „miasto z nieba”. Wnioskiem z tych rozważań jest, że zwycięzcą nie można zostać o własnych siłach, a kto zwycięży otrzyma od Boga koronę życia.

Młodsze dzieci występujące w drugiej części z dużym zaangażowaniem przedstawiły historię Hioba. Jak zwykle były to dla nas wszystkich wspaniałe przeżycia, również dla uczniów i nauczycieli, którzy po całorocznej pracy zasłużyli na odpoczynek.

Korespondent zborowy